[Wijk 3&4] Extra kerkdienst

In de laatste kerkenraadsvergadering van wijk 3 en 4 is het voornemen uitgesproken om in 2021 elke zondagmiddag een extra kerkdienst te organiseren. Zo bieden we meer mensen de gelegenheid om de kerk te bezoeken. U wordt bloksgewijs uitgenodigd. Eén keer per maand zal een middagdienst worden gereserveerd voor de jongeren van onze gemeente. De jeugd krijgt op deze manier twee keer per maand, een keer ’s middags en een keer ’s avonds, de gelegenheid elkaar in de dienst te ontmoeten.