[Wijk 3&4] Geen Heilig Avondmaal

In lijn met de handelwijze in december 2020 zal de viering van het Heilig Avondmaal (d.d. 31 januari 2021) nog geen doorgang vinden. De afweging is bijzonder lastig en de pijn wordt gevoeld, maar doorslaggevend is nog steeds het onverminderd hoge aantal besmettingen vanwege Covid-19 in ons land. Daarnaast spelen ook praktische zaken een rol zoals het beperkte aantal gemeenteleden dat fysiek kan worden toegelaten tot de dienst in relatie tot het aantal genodigden uit onze wijken.