[Wijk 3&4] Geen Heilig Avondmaal

Vanwege de coronacrisis en de door het kabinet voorgeschreven maatregelen, is het praktisch gezien voor de wijken 3 en 4 op dit moment niet mogelijk om het Heilig Avondmaal op zondag 6 december te vieren. In de kerkenraden is hierover gesproken en is de pijn gedeeld die dit met zich meebrengt. In september kon de viering nog wel georganiseerd worden met extra diensten, maar nu ligt de situatie anders met het toelaten van slechts 30 gemeenteleden in een dienst. Dan redden we het niet met meer diensten organiseren. Zeker niet, als we bedenken dat ook iedere avondmaalsdienst openstaat voor niet-avondmaalgangers.

Daarnaast willen we ook niet in de situatie belanden dat er door het reserveringssysteem gemeenteleden zouden worden uitgesloten van deelname aan het Heilig Avondmaal.

Het maakt het verlangen er echter niet minder om dat als het moment daar is, wij het Heilig Avondmaal zullen vieren tot Zijn gedachtenis (Lukas 22: 19).