[Wijk 3&4] Verkiezing ambtsdragers

In de afzonderlijke kerkenraadsvergaderingen van donderdag 14 oktober jl. zijn dubbeltallen opgesteld voor de voorziene vacatures in de kerkenraden. Voor wijk 3 betreffen dat de volgende broeders (in alfabetische volgorde):

Blokouderling 1:

 • J.A. (Jaco) Stremler
 • J.W. (Jan-Willem) Westland

Blokouderling 2:

 • F.A. (Bert) v.d. Bergh
 • W.J.H. (Werner) Smits

Evangelisatie-ouderling:

 • J.L. (Lean) Besseling
 • A.J. (Arie-Jan) Huisman

Ouderling-ouderenpastoraat:

 • P.(Piet) Groeneveld
 • A.(Arie) Hoekwater

Diaken:

 • C.A. (Ariën) Smits
 • C. (Cor) Stoker

Ouderling-kerkrentmeester 1:

 • C.I. (Kees) van Hattem
 • R.A. (René) Vervee

Ouderling-kerkrentmeester 2:

 • A. (Arie) Teeuw
 • E.C. (Edwin) Vendeville

Voor wijk 4 betreffen dat de volgende broeders (in alfabetische volgorde):

Vacature ouderling:

 • P.W. (Erwin) Meerkerk
 • H.J. (Hans) Stam

Vacature ouderling-ouderenpastoraat:

 • H.M. (Herman) Mulder
 • M. (Marius) van Vuren

Vacature diaken:

 • J. (Anne) Leenman
 • M. (Matthijs) de Waard,

De verkiezing van ambtsdragers vindt plaats in een gezamenlijke lidmatenvergadering op D.V. donderdag 4 november in de Grote Kerk. Voorafgaande daaraan willen we u vragen te bidden om Gods leiding in het vervullen van de vacatures in onze Hervormde Gemeente.

Voor de herkiesbare ambtsdragers zijn geen tegenkandidaten ingediend.

Bedankt voor het gestelde vertrouwen!