[Wijk 3&4] Verkiezingen

Ambtsdrager wijk 4

In verband met de te houden ambtsdragerverkiezing in wijk 4 worden alle belijdende leden van wijk 4 uitgenodigd om namen in te dienen voor de vacature van Evangelisatieouderling. U kunt alleen namen van kandidaten indienen uit wijk 4. De aanbevelingen kunt u tot en met uiterlijk maandag 21 november 2022 indienen bij de scriba van wijk 4. In de kerkenraadsvergadering op D.V. 24 november 2022 zal aan de hand van de ingekomen aanbevelingen voor de vacature Evangelisatieouderling een dubbeltal worden opgesteld. De uiteindelijke verkiezing van de Evangelisatieouderling vindt plaats in een lidmatenvergadering van wijk 4 op D.V. donderdag 8 december 2022 in de Grote Kerk.

Zes-jaarlijkse stemming

In de vergadering op donderdag 8 december zal in de wijken 3 en 4 ook de zes-jaarlijkse stemming over de procedure ambtsdragersverkiezing plaatsvinden. Verdere berichtgeving over en toelichting op de te houden ‘zes-jaarlijkse stemming’ volgt.