[Wijk 4] Ambtsdragersverkiezingen

In de gehouden lidmatenvergadering op woensdag 11 december jl. heeft de verkiezing van ambtsdragers plaatsgevonden en zijn na schriftelijke stemming de volgende broeders gekozen. Voor wijk 4 zijn dit in de vacature voor

Ouderling, M. Visser

Ouderling-evangelisatie, J. Leenman

Ouderling-ouderenpastoraat, P.S. van der Laan