[Wijk 4] Ambtsdragersverkiezingen

De volgende broeders hebben hun verkiezing tot ambtsdrager aanvaard:

In de vacature ouderling 2 I.J. Spek
In de vacature ouderling 3 R. Vreeken
In de vacature diaken 1 M.J. de Waal
In de vacature diaken 2 J.M. van Noorloos

Onderstaande broeders hebben geen vrijmoedigheid ontvangen om hun verkiezing te aanvaarden.

W. Mijnster
E.W. van Ravenswaaij
C.L. Roest

Wij gedenken alle bovengenoemde broeders in onze voorbede.

Indienen namen

De belijdende leden worden opnieuw in de gelegenheid gesteld om, tot uiterlijk maandag 25 november 2019, namen in te dienen voor de nog drie openstaande vacatures in de kerkenraad, te weten: vacature ouderling 1, vacature ouderling/ouderenpastoraat en vacature ouderling/evangelisatie.