[Wijk 4] Pastoraat en diaconale hulpverlening

Door de maatregelen van de overheid m.b.t. het coronavirus passen wij in onze wijk onze activiteiten aan. Dat houdt o.m. in dat door het ouderenpastoraat – de desbetreffende ouderlingen en de kerkelijk werker – voorlopig geen reguliere bezoeken zullen worden afgelegd. Die ambtsbroeders houden wel telefonisch contact met hun pastoranten. In crisisgevallen kunt u echter altijd een beroep op hen doen en dan krijgt u pastorale zorg.

De diaconie ontplooit in samenwerking met Spring In activiteiten om elkaar bij te staan in praktische zaken.

De dichter van Psalm 46 weet waar hij heen moet in omstandigheden zoals nu. ‘God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden’. Uit de formulering van zijn woorden blijkt dat hij die hulp van de Heere ervaren heeft. Laten wij in deze tijden van onzekerheid met hem instemmen en vertrouwen op onze God.