[Wijk 4] Van de beroepingscommissie

Ons laatste bericht dateert van voor de vakantie en wel van 17 juli. Toen hebben we gemeld dat we een teleurstelling moesten verwerken. Na de vakantie hebben we de draad weer opgepakt en zijn we al weer 2 keer bij elkaar geweest.

Inmiddels is ook de samenstelling van de beroepingscommissie wat gewijzigd. Frank Besseling heeft wegens te drukke werkzaamheden besloten te stoppen, we zijn dankbaar voor zijn bijdrage en inbreng in de commissie! Jos van Noorloos heeft zijn plaats ingenomen en verder is Carolina Groothedde bereid gevonden om het over te nemen van Rianne Stouten namens de wijkgemeente. We zijn blij dat we weer als BC ‘compleet’ zijn.

We hebben inmiddels alweer wat vooruitgang geboekt en hopen u/jullie binnen enkele weken weer wat meer te kunnen berichten. Neemt u/jullie het beroepingswerk mee in het gebed?

Namens de beroepingscommissie,

Nico van Horssen.