[Wijk 4] Zesjaarlijkse stemmingsvergadering

Op woensdag 14 december 2016 hebben de belijdende leden van onze wijkgemeente de kerkenraad gemachtigd om de komende zes jaar (2017-2022), na het ontvangen van namen vanuit de gemeente, dubbeltallen samen te stellen, waaruit de belijdende leden een keuze kunnen maken. Dit betekent dat de verkiezing van ambtsdragers de komende jaren op dezelfde wijze zal geschieden als tot nu toe gebruikelijk is.