Wijziging blokindeling wijk 1

De grootte van de diverse ‘blokken’ in wijk 1 is de laatste jaren fors uiteengelopen.
Hierom heeft de wijkkerkenraad besloten een wijziging in de blokindeling door te voeren. Vooralsnog heeft dit gevolgen voor een aantal gemeenteleden die tot nu toe pastorale zorg kregen van ouderling Sjanie Hilgeman-van Tol (blok 10). Vanaf heden behoren ze bij blok 8, dat bearbeid wordt door ouderling Ad den Besten. Het betreft hier hervormde bewoners van de volgende straten, voor zover ze van wijk 4 naar wijk 1 zijn overgeschreven:
Molendijk, Kroonstraat, L. van der Wielstraat, Kerkbuurt-West, Elzenhof, Populierenhof en Wilgenhof.