Wijziging samenstelling commissie Spring In

Na ruim 14 jaar is Elize Vlot gestopt als coördinator voor wijk 1 en 2 bij de Spring In.
Zij wordt opgevolgd door Femke Kraaijeveld, die samen met Saskia Terlouw de aanvragen voor deze wijken in behandeling neemt. Dank aan Elize en een welkom voor Femke dus.
Maja de Bruin en Willy de Jong zijn de coördinatoren voor wijk 3 en 4. Hieronder vindt u hun gegevens voor het geval er een hulpvraag nodig is.
Wij zijn dankbaar dat er ook in het nieuwe jaar weer veel vrijwilligers op pad zullen gaan om ‘naast de naaste’ te staan.
Wij wensen hen daar Gods zegen bij.

Hulpaanvragen
Hulp kan worden aangevraagd: via de mail: springin@hervormdsliedrecht.nl
wijken 1 en 2 bij: Saskia Terlouw, 06-48 28 09 52 of Femke Kraaijeveld, 0184-62 14 48;
wijken 3 en 4 bij: Willy de Jong, 0184-41 82 53 of Maja de Bruin, 0184-41 13 88.