Wijzigingen in de Internetcommissie

Wijzigingen in de Internetcommissie van HervormdSliedrecht.nl

De afgelopen tijd heeft er een wijziging plaatsgevonden in de samenstelling van de Internetcommissie.

De Technische commissie bestaat nu uit de heren Corné Schouten en Arie de Wild.
Zij zorgen dat de website technisch in orde is en lossen indien nodig problemen op.

De Redactie van de website bestaat nu uit de volgende personen:

Willem ’t Jong: berichten voor de website welke gerelateerd zijn aan de wijken 1 en 2 kunnen worden verstuurd aan de redacteur voor deze wijken, e-mail: redactie12@hervormdsliedrecht.nl

Koos Meerkerk: berichten voor de website welke gerelateerd zijn aan de wijken 3 en 4 kunnen worden verstuurd aan de redacteur voor deze wijken,  e-mail: redactie34@hervormdsliedrecht.nl

Jan H. Struijk: niet wijk gebonden berichten en berichten van algemene aard kunnen worden verstuurd aan de voorzitter van de  internetcommissie:  e-mail: voorzitter@hervormdsliedrecht.nl

Opname Kerkdiensten
Het programmeren en opnemen van de Kerkdiensten en andere bijzondere diensten gebeurt door Jan H. Struijk met als 1e vervanger Koos Meerkerk.

Voor bijzondere diensten zoals rouw- en trouwdiensten, bezinningsavonden, gemeenteavonden enz. dient vooraf contact te worden opgenomen met Jan H. Struijk, liefst mét de liturgie/orde van dienst.

Website
Momenteel wordt druk gewerkt aan de vernieuwing van de website. Er wordt getracht deze bij het begin van het winterwerk te presenteren.

Jan H. Struijk, voorzitter IC.