Willem Jan de Wit

De Zendingscommissie heeft Willem Jan de Wit gevraagd of hij belevenissen uit zijn dagelijks leven en werk in Egypte met u wil delen. Willem Jan houdt al veel bij op zijn website www.wjdw.nl, maar speciaal voor u nog een bericht vanuit Egypte. Het bericht bevat een gebedskalender met data van vorige week, maar dat hoeft ons niet te weerhouden om de gebedspunten deze week in onze gebeden te gedenken.
Namens de Zendingscommissie, Josine Roest

Bericht uit Egypte

Jarenlang heeft de heer Gerrit van den Toren trouw verslag gedaan van het werk dat ik via de GZB in Egypte mag doen en hierbij wil ik hem hier hartelijk voor danken. De zendingscommissie heeft mij gevraagd om vanaf nu zelf eens per maand een stukje voor de kerkbode te schrijven.
Zoals velen van u en jullie weten ben ik zes jaar geleden, zomer 2008, vanuit de Noorderkerkgemeente in Amsterdam uitgezonden naar Egypte, waar ik aan het Evangelical Theological Seminary in Caïro dien als docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie. Aan het seminarie studeren zo’n vijftig jongemannen om predikant te worden. Daarnaast biedt het seminarie diverse deeltijdopleidingen aan, zowel in Caïro als in Alexandrië (225 km ten noordwesten van Caïro) en in Minya (250 km ten zuiden van Caïro).
Via het GZB-programma Deelgenoten wordt mijn werk in het bijzonder gesteund door de hervormde gemeente van Polsbroek-Vlist en door uw gemeente. Daarom heb ik u de afgelopen jaren ook al enkele keren mogen bezoeken om iets over mijn werk en de kerk in Egypte te vertellen.
Misschien kent u de GZB-gebedskalender. Daarop staan gebedspunten voor alle landen waar de GZB werkzaam is. Juist voor deze week (14 t/m 20 september) gaan de gebedspunten over Egypte en in het bijzonder ons seminarie. Daarom deel ik deze punten hier ook met u. Mocht u de gebedskalender voortaan graag zelf ontvangen, stuurt u dan even een mailtje.

  • Zondag 14 september – Eind mei zijn twaalf studenten afgestudeerd om predikant te worden. Bid dat ze tot zegen zullen zijn voor de gemeenten die ze nu dienen.
  • Maandag 15 september – De meerderheid van de Egyptische christenen komt vrijwel nooit in de kerk. Daarnaast zijn er meer dan voorheen mensen die zich bewust van God en godsdienst afkeren. Bid dat ook zij ontdekken wat het christelijk geloof werkelijk inhoudt.
  • Dinsdag 16 september – Dit jaar is de opzet van de studieprogramma’s van het seminarie grondig vernieuwd. Samen met twee collega’s heeft Willem-Jan hier veel werk voor verzet. Bid dat de vernieuwde opleidingen de studenten en daarmee ook de kerk in Egypte, ten goede komen.
  • Woensdag 17 september – Volgende week begint het nieuwe studiejaar met een openingsconferentie voor de studenten van de predikantsopleiding. Bid voor een goede conferentie en speciaal dat de nieuwe studenten goed hun weg vinden.
  • Donderdag 18 september – Sinds de revolutie begin 2011 hebben hoop en vrees zich afgewisseld in Egypte. Met de verkiezing van el-Sisi tot president lijkt de situatie eindelijk iets stabieler te worden. Maar er zijn ook nog veel zorgen, bijvoorbeeld over veiligheid, de economie, persvrijheid en ruimte voor verschillende overtuigingen.
  • Vrijdag 19 september – Willem-Jan bereidt zich voor om dit najaar weer de nodige colleges te geven, vooral in de masteropleiding voor gevorderde studenten.
  • Zaterdag 20 september – Komend najaar hoopt het seminarie te vieren dat het honderdvijftig jaar bestaat. Begonnen op een eenvoudige boot die over de Nijl zeilde zodat studenten naast hun studie dorpen konden bezoeken om te evangeliseren, is het seminarie uitgegroeid tot een internationaal bekend theologisch instituut met in totaal zo’n driehonderd studenten.

Hartelijke groet, Willem-Jan de Wit

PS: Op mijn website leest u meer over mijn werk en het leven in Egypte. En op Facebook staan vele honderden of zelfs duizenden foto’s. Mocht of jij op Facebook zitten, stuur mij dan gerust een vriendschapsverzoek