Willem Jan de Wit blog

Lang, al te lang heb ik u laten wachten op een nieuw blogbericht. Een enkeling is mogelijk al wat verontrust. Om dan maar met de deur in huis te vallen: met mij gaat het gelukkig goed. Alleen is het momenteel erg druk.
Allereerst zijn er de colleges: op dinsdag en deze week ook op vrijdag het “Bible, History, and Theology Research Seminar” waarin door het semester heen elke masterstudent een serie van vier presentaties verzorgt. En op woensdag twee keer twee uur eschatologie in het Arabisch in de bacheloropleiding. Volgende week woensdag bespreken we korte papers van studenten en mijn huiswerk bestaat derhalve uit het doorlezen van 28 x 800 woorden (ca. 2 A4) Arabische verhandelingen over het duizendjarig rijk, de hel, de nieuwe aarde, etc.
Als stuurgroep onderwijsvernieuwing vergaderen we momenteel drie keer per week met tussendoor het nodige huiswerk. Vandaag was er een studiedag over afstandonderwijs op ons seminarie, van negen tot kwart over zes.
Dan waren er een religieuze zangavond met moslimburen, een sociale zaterdag, een uitstapje met studenten naar de citadel, een bibliotheekcommissievergadering, redactiewerk voor de Cairo Journal of Theology, een forumavond met een gastspreker over de Menswording (of: vleeswording) van het Woord van Athanasius, etc.
A.s. zaterdag hoop ik met jongeren in Minya te spreken over atheïsme -tegenwoordig een hot topic in Egypte- en zondag hoop ik dan in een Palmzondagdienst voor te gaan.
Kortom, het volgende blogbericht laat misschien weer even op zich wachten…