Willem-Jan de Wit in Cairo

Mede dankzij uw betrokkenheid heb ik inmiddels tien jaar hier aan het Evangelical Theological Seminary in Caïro college mogen geven. Als u lid was van een protestantse gemeente in Egypte, zou u nu wellicht onder de prediking zitten van en thuis worden bezocht door een dominee die ik tijdens zijn studententijd hier op het seminarie heb meegemaakt. Dit voorjaar heb ik onder andere aan een bijzonder enthousiaste groep studenten een keuzevak over de psalmen gegeven. Zoals dat in een exegesecollege betaamt, hebben we de Hebreeuwse grondtekst van enkele psalmen bestudeerd, maar we hebben ook verder gekeken, naar de uitleg en het gebruik van de psalmen door de eeuwen heen (onder andere hier in Egypte), met het oog op de kerk nu. Zo lazen we ter inleiding een brief van de beroemde Egyptische kerkvader Athanasius van Alexandrië waarin hij uitlegt hoe je de psalmen vruchtbaar kunt verstaan en gebruiken. Halverwege de collegeserie hebben we gesproken over het zingen van de psalmen en gaf ik studenten de opdracht om Psalm 42 te berijmen. Dat bleek nog moeilijker dan gedacht, maar uiteindelijk kwamen ze toch tot een behoorlijk resultaat. Zie hieronder het eerste vers. Probeert u zelf maar: de ‘uitspraak van het Arabisch’ is goed te zingen op dezelfde melodie als ’t Hijgend hert’ in het Nederlands.

ka·mal·iy·ya·loe yash·taa·qoe

i·lá gad·wa·lil·mi·yaah,

ha·ka·dha naf·si ta·toe·qoe

na’·wa·ka, a·yaa al·lah.

naf·si ‘at·shá lil·i·laah,

i·lá mas·da·ril·’a·yaah

ma·tá aa·tii wa·a·raa·ka

wa·ash·ra·boe min mi·yaah·ka?

Letterlijke vertaling: Zoals het hert verlangt naar de stroom van het water, zo verlangt mijn ziel naar U, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de bron van het leven. Wanneer zal ik komen en U zien en drinken van Uw water?

Tijdens de laatste colleges hebben we preken besproken die de studenten over een psalm hadden geschreven. Ter afronding schetsten ze in een kort document hun visie op hoe ze de psalmen in de toekomst hopen te gebruiken, persoonlijk en in de kerk. Was u lid van een gemeente in Egypte, dan zou u wellicht vaker een preek over een psalm gaan horen of (naast gezangen) psalmen gaan zingen.