Willem-Jan in Caïro

Als gemeente zijn we met elkaar Deelgenoot van Willem-Jan de Wit in Caïro. Deelgenoot is een project van de GZB. Gemeentes die zending erg belangrijk vinden, maar zelf geen zendingswerker uit (kunnen) zenden, kunnen meedoen aan het project Deelgenoot. Onze gemeente is zodoende betrokken geraakt met het werk van Willem-Jan in Caïro. Hoogtepunt uit onze relatie met het werk van Willem-Jan was misschien toch wel dat in 2015 ds. Atef Gendy samen met Willem-Jan bij ons in de gemeente is voorgegaan.

Helaas heeft de Zendingscommissie ervoor moeten kiezen om de financiële bijdrage aan het GZB-project Deelgenoot Willem-Jan de Wit te verlagen en misschien op termijn te moeten stoppen. Gezien de huidige inkomsten uit de zendingscollectes en giften is het niet haalbaar om naast het echtpaar Peters, die vanuit onze gemeente wordt uitgezonden, dit project in de huidige financiële omvang te blijven ondersteunen. We blijven als Zendingscommissie wel graag op de hoogte van Willem-Jan en zijn werk in Caïro en ook u kunt hem blijven volgen via zijn website.