Willem-Jan in Caïro

Dagelijks horen en lezen we berichten en zien we beelden over toenemende spanningen
in Egypte en niet het minst in Caïro. 
De spanningen lopen al zo op dat de partijen slaags raken met elkaar en er doden
en gewonden vallen.
En al speelt zich alles af buiten de wijk waar Willem-Jan woont en werkt, daarom
is ons gebed voor het volk in het algemeen en voor de kerk in het bijzonder nog wel
van het allergrootste belang.
Hij houdt ons heel regelmatig op de hoogte via wjdw.nl.