Windesheim

Werk maken van je inspiratie
‘Dit heb ik nu al zolang willen doen, maar het kwam er nooit van’, dit is geregeld de openingszin van mensen die naar een intakegesprek komen voor de opleiding Theologie & Levensbeschouwing. Werk maken van je inspiratie; dat is wat je doet aan onze opleidingen aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Wij leiden -in deeltijd en voltijd- mensen op bachelor- en masterniveau op voor verschillende beroepen: Godsdienst
Pastoraal werker; leraar godsdienst en levensbeschouwing eerste- en tweedegraads en geestelijke verzorger. Onze opleidingen bieden, naast een gedegen beroepsopleiding, vooral ruimte aan de ontwikkeling van de persoonlijke gelovige/levensbeschouwelijke identiteit met het oog op de beroepsuitoefening.
Verschillende kerkgenootschappen erkennen de afgestudeerden van Windesheim als volwaardige professionals die kunnen werken als pastoraal kerkelijk werker, of als evangelisch of baptistenvoorganger. Als je geïnteresseerd bent, zie onze website of meld je aan voor een meeloopdag. Dat kan via de site van Windesheim: www.windesheim.nl.
Wees welkom, we zien je graag tegemoet!