Woensdagavondbijbelkring

Ook wij willen weer gaan starten met de bijbelstudie voor het komende seizoen.
Deze is bij Annemieke en Peter Honkoop, Buisonisingel 17. We starten deze avonden om 20.00 uur. de doelstelling van de kring is het geloof te versterken door zingen, gebed, Bijbelstudie, discussie onder Gods onmisbare zegen en leiding. Eens in de drie à vier weken bij een van de deelnemers thuis.
De leiding is handen van Bart Willemsen en Peter Honkoop, tel. 0184 412111, e- mail honkvast@kpnplanet.nl