Youth Alpha

Met dankbaarheid zien we terug op de eerste Youth-Alpha die werd gevolgd door een flinke groep jongeren. Met elkaar bespraken we de basisthema’s van het christelijk geloof, zoals: ‘Wie is Jezus?’, ‘Waarom stierf Hij aan het kruis?’ en ‘Wie is de Heilige Geest en wat is zijn werk?’
Er was tijdens de bespreking in kleine groepjes steeds grote openheid en betrokkenheid. In het nieuwe jaar hopen we verder te gaan met een vervolg. Ook hopen we op termijn een nieuwe Youth Alpha-cursus te starten. Houd het kerkblad en de website in de gaten.