Zangdienst Johannes de Heer

Nederland kent een enorme rijkdom aan liederen die stem en muziek geven aan het geloof in onze God. Psalmen, oude liederen, nieuwe liederen. Tijdens onze diensten putten we uit wat het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk en Hemelhoog ons te bieden hebben. En van tijd tot tijd is er ook ruimte voor nog weer andere liederen. Een ‘genre’ liederen dat graag gezongen wordt, zijn de zgn. ‘liederen van Johannes de Heer’.
Van diens zangbundel zijn in de loop van de tijd heel wat edities verschenen. Inmiddels kunnen er zo’n 900 liederen tot dit repertoire worden gerekend. Dat is de moeite!
Op zondag 4 december willen we in de avonddienst een zangdienst houden waarvoor we putten uit deze liederen. Het is dan Adventstijd, maar de liederen hoeven niet daartoe beperkt te worden. Het lijkt me mooi om van u en jou suggesties aangereikt te krijgen.
Soms laten (oudere) gemeenteleden me weten dat ‘nieuwe’ liederen door hen lastig mee te zingen zijn. Dat begrijp ik. Nieuwe liederen hebben immers tijd nodig om ‘niet meer zo nieuw’ te zijn. Maar voor deze zangdienst zoeken we het dus in bekender repertoire. Neem deze kans dus te baat!
Wie inspiratie zoekt, kan kijken op Kerkliedwiki of lekker grasduinen op Youtube of de site van Nederland Zingt.

Graag ontvangt ds. Vastenhout  uiterlijk 25 november suggesties voor liederen via
michiel.vastenhout@hervormdsliedrecht.nl.