Zeil- en Kinderkamp: wat was het fijn!

Met ouders en kampleiding zijn we Gode dankbaar dat beide groepen weer heelhuids zijn thuisgekomen. Elk jaar weer spannende events waar ontspanning en inspanning, tomeloze energie en dodelijke vermoeidheid, sport en spel, emotie en een lach en een traan elkaar soms in hoog tempo afwisselen.
Ook als leiding kun je enorm genieten van al het enthousiasme en de sfeer maar ook zorg hebben dat er niemand wordt achtergesteld of buitengesloten.
Het is een prachtig oefenterrein in discipelschap en samen gemeente zijn, elkaar als jongeren en ouderen binden en vasthouden aan Hem die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
Een enorm aantal kinderen en zo velen die dit willen leiden, dankbaarheid overheerst.