Zeilkamp 2021

Gezien de situatie omtrent corona is besloten dat het Zeilkamp voor eind april NIET doorgaat. Echter…., we hopen dat we na de zomervakantie 2021 wel een Zeilkamp
kunnen houden vanaf vrijdagavond 17 t/m zondag 19 september. Uiteraard is deze datum onder voorbehoud van de corona omstandigheden.
Zet deze datums vast in je agenda, zodat we met z’n allen weer een spetterend Zeilkamp kunnen meemaken.
De website voor de aanmeldingen gaat open in juni 2021; verdere info volgt te zijner tijd.
De zeilkampleiding,
Wieske, Robert-Jan, Jor, Bram, Mark, Vincent, Wim