Zendingscollecte 22 januari 2023

Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1 en 2
Zendingscollecte 22 januari 2023

Deze zondag is de zendingscollecte bestemd voor de stichting ‘Sergelt OOD’, een non-profit organisatie in Mongolie. Sergelt betekent herstel, herleving. De stichting fungeert als contactpunt voor dak- en thuislozen om gezamenlijk toe te werken naar verlichting, verbetering en verandering van levenssituaties. Met de inloopbus bieden ze een laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplek waar mensen terecht kunnen voor een maaltijd, een praatje of hulpbehoefte. Dit jaar is een reïntegratieprogramma opgezet om dakloze verslaafden aan alcohol door rehabilitatie op weg te helpen naar een stabiel en onafhankelijk bestaan in de maatschappij. Corrie Van der Esch is bij deze organisatie werkzaam en is momenteel met verlof in Nederland.
Zondagavond 22 januari zal zij in de avonddienst meer komen vertellen en laten zien over de stichting.
Alvast heel hartelijk dank voor uw gift.
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuijl