Zendingscommissie

Hierbij willen wij u melden dat Teus Jan de Jong de functie van penningmeester heeft overgenomen van Marco Visser. We danken Marco voor zijn werk en heten Teus Jan van harte welkom in ons bestuur en wensen hem Gods zegen bij zijn werk.