Zendingscommissie

Als zendingscommissie van wijk 1/2 willen wij graag meer in beeld brengen en u een beter beeld geven in wat wij nu doen en willen gaan doen. We geven u trouw bij de zendingsdiensten (voorjaars-, pinkster-, zomer- en najaarzendingscollecte) een folder van Kerk in Actie, zodat u weet waar voor gecollecteerd wordt. Voorheen werd in de dienst niet heel veel aandacht hieraan besteed. Dat kan anders, dachten wij! Wij merkten bij onszelf dat we jullie graag meer met de zending in aanraking willen laten komen, wat tastbaarder is en waar we, als gemeente, wat mee hebben. Het mooiste zou zijn dat we een zendingsechtpaar kunnen steunen, dat ons regelmatig op de hoogte houdt van het werk dat zij doen in hun zendingsgebied. Eind maart 2017 ontvingen de kerkenraden van wijk 1/2 een brief van ds. Vogelaar (hij is onlangs beroepen geweest door wijk 1) met de vraag of wij zijn uitzending willen steunen d.m.v. gebeden, meeleven, giften e.d. Dat is ook de reden dat ds. Mink afgelopen zondagochtend in de dienst gebeden heeft voor ds. Vogelaar en zijn gezin. Ds. Vogelaar (Laurens Jan) en zijn vrouw Lourina (zelf geven ze aan graag met hun voornamen aangesproken te willen worden) hadden al langer de wens om als zendingswerkers ergens in de wereld te gaan werken. Juist na het beroep van onze gemeente op Laurens Jan, kwam deze behoefte nog meer naar voren en hebben zij contact gezocht met de GZB. Na diverse gesprekken kwam de vraag of Laurens Jan en Lourina in Indonesiƫ (Sulawesi) als zendingswerkers willen gaan werken, begin 2018.
Laurens Jan is tot 2 juli 2017 nog werkzaam als predikant in de Bethlehemkerk in Den Haag en vanaf augustus gaan zij in opleiding bij de GZB. De kerkenraden van wijk 1/2 hebben ons gevraagd om over de vraag van Laurens Jan na te denken. Als zendingscommissie staan wij hier volledig achter, omdat we dan daadwerkelijk meer iets van de zending wereldwijd kunnen meemaken. Het is de bedoeling dat Laurens Jan en Lourina ons op de hoogte gaan houden d.m.v. bezoeken aan onze gemeente voor hun vertrek, als zij op verlof zijn en met nieuwsbrieven als zij in Sulawesi zijn. Wij hopen u in de komende Kerkbladen steeds wat meer informatie te geven over het gezin Vogelaar en de voorbereidingen voor hun vertrek naar Sulawesi. Uiteraard zullen we ook Kerk in Actie blijven steunen met de zendingscollecten.
De Zendingscommissie wijk 1/2,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld,
Wim van Tuijl en Karin Versteeg