Zendingszondag

Hilde Keesmaat en Sem Brinkman gaan drie tot vier maanden naar Knysna in Zuid Afrika. Zij vervangen daar een zendingsechtpaar en proberen daarmee hun werk onder kinderen en jongeren in deze stad en omliggende dorpen draaiende te houden en daardoor te voorkomen dat jongeren in hun oude leven terugvallen.

Maartje van Toor gaat voor vijf maanden naar Nepal om zich verder te oriƫnteren op het zendingswerk en daarin Gods weg te zoeken voor haar verdere toekomst.

Dit alles zo de Heere wil. Als Zendingscommissie zijn we erg dankbaar voor deze initiatieven. In de tweede morgendienst op 4 november a.s. zal aan het voorgaande aandacht gegeven worden en kunt u hun als gemeente, broeder of zuster Gods zegen toewensen. Voor daarna: bidt voor hen.