Zingen in de kerk

Vorige week woensdag kwam eindelijk nieuws over zingen in de kerk.
In bepaalde kerkgebouwen mag onder bepaalde omstandigheden met bepaalde voorzorgsmaatregelen voorzichtig weer gemeentezang klinken.
Afgelopen woensdag zijn, als alles volgens de planning verlopen is, heuse formules gepubliceerd om te berekenen wat dit voor een specifieke situatie betekent. Gelukkig hebben wij in onze gemeente de commissie anderhalvemeterkerk die alles nauwgezet
in de gaten houdt en uiteraard ook in dezen voor passende adviezen zal zorgen. We zijn
zeer benieuwd en met velen verlangend naar weer samen de Heer te mogen eren, loven
en prijzen met ons lied. We hebben wel steeds de lofzang gaande gehouden in de afgelopen tijd, maar ondanks de gewaardeerde inzet van de ‘zangers van dienst’ is het
toch wat behelpen. Hopelijk krijgen zij binnenkort ondersteuning van de andere kerkgangers! Ik hoop in ieder geval dat het waar is wat Gezang 903 verwoordt: ‘Zou ik
niet van harte zingen?’!