Zondag 27 NOV : Doelcollecte De Herberg

De doelcollecte rond de vieringen van het Heilig Avondmaal zal zondag 27 november bestemd zijn voor het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. De Herberg mag een verlengstuk van (ook) onze plaatselijke kerkelijke gemeente zijn. De Herberg vormt een tijdelijk huis en biedt geestelijke begeleiding aan gemeenteleden die, om welke reden dan ook, tijdelijk afstand willen nemen van hun woon- of werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. De Herberg is voor de exploitatie afhankelijk van giften van diaconieën, particulieren en andere donateurs. De Herberg mag haar werk deels met vrijwilligers uitvoeren. In de laatste nieuwsbrief van De Herberg staat een omschrijving van vrijwilligerswerk. Goed om met u te delen: “ In Johannes 13 lezen we dat Jezus de voeten gaat wassen van Zijn discipelen. De rollen worden omgedraaid. De Meester verlaagt Zichzelf om de voeten van de leerlingen te wassen. Wat een uiting van dienstbaarheid! Jezus doet een linnen doek om, pakt water, wast de voeten en droogt ze af. Zo laat Hij zien dat Hij als Meester bereid is om te dienen. Jezus geeft hiermee Zijn discipelen en ook ons een voorbeeld. Hij voegt er de opdracht bij om dit voorbeeld te volgen. Jezelf niet beter of belangrijker vinden dan de ander, maar van harte de ander dienen. ‘Hij diende ons als een knecht…’ zo klinkt het in een bekend lied. Dienen is knechtswerk en tegelijkertijd Meesterlijk en een Bijbelse roeping. Zo kan ons geloof de motivatie vormen voor het dienstbare werk als vrijwilliger, in wat voor vorm dan ook. Het voorbeeld volgen van de Zoon van God, Die ervoor kiest om een dienaar van mensen te worden. Bij de Herberg zijn er talloze vrijwilligers. Zij hebben vele soorten taken, klusjes en verantwoordelijkheden. Soms heel zichtbaar en groot. Vaak ook klein, heel gewoon en in het verborgene. Hoe goed is het om te bedenken dat je het doet in navolging van en gehoorzaamheid aan de Meester Zelf ! We mogen ook weten dat Hij het ziet en waardeert. In Mattheus 25: 40 zegt Hij Zelf: ‘Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.’ In Jezus’ ogen dienen wij Hem. Hoe mooi is het om Hem te mogen dienen!“ (einde citaat). U gift is mogelijk via de bekende digitale wegen als ook tijdens of aan het einde van de Diensten.

Namens de diaconie,

Huib Visser