Zondagavond contactgroep

De laatste contactavond van dit seizoen is tegelijk een bijzondere. Met degenen die daarin interesse hebben, gaan we zaterdagmiddag 9 juni naar Nijkerk. Het  Kleinkoor Concertino onder leiding van Martin Zonnenberg geeft daar een uitvoering. Vervoer regelen we onderling.

Heb je interesse? Neem dan contact op: 0645051050.

De eerste contactavond van het nieuwe seizoen zal D.V. 2 september plaatsvinden. Een bericht daarover komt te zijner tijd in het Kerkblad.

Een groet van Hennie de Jong en Marlijn Dekker