Stille Week

We gaan zondag 14 april de Stille Week in. Een week van verstilling. Stil worden om iets te proeven van wat de Heer voor ons heeft gedaan. Onvoorstelbaar! Om ons te helpen ons in stilte te verwonderen over de liefde van de Here Jezus worden gemeentebrede, wijkoverstijgende bezinningsavonden gehouden. Steeds houdt één van de predikanten een korte overdenking. We zingen, bidden, luisteren naar gedichten en zijn ook stil.
Vanaf maandag 15 april hopen we elke avond van 19.15 tot 20.00 uur samen te komen in de Grote Kerk.
Dit jaar is het thema: ‘Als een Lam’. We hopen op en bidden voor goede en gezegende uren.