Clubs en verenigingen

De clubs en verenigingen binnen de Hervormde Gemeente Sliedrecht voor de verschillende doelgroepen zijn georganiseerd naar de twee verschillende modaliteiten binnen onze gemeente.  U kunt een overzicht van de clubs en verenigingen vinden voor de Confessionele modaliteit (wijk 1 en 2) en de Gereformeerde Bonds modaliteit (wijk 3 en 4).

Als Hervormde Gemeente Sliedrecht willen wij een plek zijn, waar iedereen zich welkom mag voelen, juist ook kinderen en jongeren. Voor hen zijn er verschillende activiteiten die door vrijwilligers en professionals vorm gegeven worden. Omdat we voor kinderen en jongeren een veilige plek willen zijn, heeft de Algemene Kerkenraad  al in 2019 een protocol Veilig Jeugdwerk opgesteld om seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag binnen het jeugdwerk te voorkomen.

Om een veilig kader te bieden waarbinnen het jeugdwerk plaatsvind is een protocol vastgesteld onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. U kunt dit protocol vinden via deze link.

Kort samengevat is het volgende geregeld:

  1. De kerkenraden, professionals en alle vrijwilligers, die met kinderen of jongeren werken, zijn op de hoogte van het preventiebeleid om seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag binnen het jeugdwerk te voorkomen.
  2. Het thema veilig jeugdwerk wordt minimaal één keer per jaar onder de aandacht gebracht van de vrijwilligers. Bij voorkeur door een gesprek of een trainings-of toerustingsavond.
  3. Voor alle vrijwilligers en professionals die contact hebben met kinderen of jongeren wordt een VOG ( Verklaring omtrent het Gedrag) aangevraagd.
  4. Wij hanteren een aannamebeleid voor vrijwilligers.
  5. Alle vrijwilligers en medewerkers, die met kinderen of jongeren werken, zijn bekend met de gedragscode, onderschrijven en ondertekenen die voor akkoord.
  6. Er zijn recent twee vertrouwenspersonen benoemd, waar contact mee opgenomen kan worden bij seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag, vermoeden hiervan of vragen hieromtrent. De vertrouwenspersonen zijn:
  7. Bij(verdenking van) seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt het meldprotocol gevolgd, dat opgesteld is door de Protestante Kerk Nederland.