Categoriearchief: Meditaties

Open ogen, open oren

Enkele weken geleden verdedigde de voormalig huisarts van Bleskensgraaf, Dick Kruijthoff, zijn promotieonderzoek Healing after prayer (genezing na gebed) aan de VU in Amsterdam. In diverse media is hier daarna aandacht voor geweest. Een boeiend onderzoek, waarvoor de aanleiding te vinden was in verschillende casussen vanaf 2006-2007 in de praktijk van deze huisarts, waarbij er … Lees verder Open ogen, open oren

Waarheid en eenheid.

Johannes 17 1 mei was een bijzondere dag. Het was de dag van een kerkfusie. Landelijk verenigden de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt zich met de Nederlands Gereformeerde Kerken. Samen heten ze voortaan: Nederlandse (let op de ‘e’!) Gereformeerde Kerken. Hiermee is de scheuring van 1967 ongedaan gemaakt. Bijna dan. Want drie gemeenten meenden niet mee te … Lees verder Waarheid en eenheid.

De zonde

Waar komt de zonde vandaan? Waar ligt de oorsprong? En hoe werkt dat door in de gehele mensheid? Over die vragen dachten we zondagavond na, naar aanleiding van H.C. zondag 3: Vraag: Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Antwoord: Ja wij; tenzij dan … Lees verder De zonde

Zwanenzang

                 Zwanenzang Net als veel anderen maken wij in ons gezin deze weken ook gebruik van het Gezingspakket ‘Hij voor mij’. Zeven lijdensweken lang lezen we over Liz en haar opa die het samen hebben over het lijden en sterven van de Heere Jezus. En elke week komt … Lees verder Zwanenzang

Benedictus.

‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend’ (Efeze 1: 3). Rond de komst van een nieuwe predikant in de gemeente, zoals nu met ds. Verheij, kun je het gemeenteleden horen zeggen: ‘We weten ons gezegend dat … Lees verder Benedictus.