Categoriearchief: Meditaties

Uitrusten

Nog even en de zomervakantie breekt aan. Tijdens deze periode en in het voor- en naseizoen gaan vele mensen naar hun weekendhuisje. Of ze koppelen hun caravan aan en gebruiken hun boten. Velen gaan op vakantie. Mensen die midden in het leven staan, voelen het, weten het: we hebben het nodig, even ertussen uit gaan, … Lees verder Uitrusten

Troost

Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Handelingen 19: 2 Een wonderlijke dialoog voert Paulus in Efeze. Het antwoord van de discipelen op bovenstaande vraag verbaast ons wellicht: ‘Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is.’ Uit de reactie van Paulus blijkt dat hij in praktijk brengt wat … Lees verder Troost

De zomer is nabij

‘Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is’. (Matteüs 24: 32) Wanneer vandaag het Kerkblad verschijnt is het 21 juni en start volgens de (astronomische) kalender de zomer. In Nederland is dat om exact 17.54 uur, wanneer de zon … Lees verder De zomer is nabij

Uitstorting

‘Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten, en mijn zegen over je telgen.’ (Jesaja 44: 3) Een paar warme dagen vinden we meestal wel aangenaam, maar wanneer het een paar weken achter elkaar extreem warm weer is, geeft dat allerlei problemen. Voor … Lees verder Uitstorting

God is trouw

 U, Heere, bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. (Psalm 86: 15) In de Bijbel weerklinkt telkens dit refrein: God is getrouw. Trouw is een eigenschap van God. Hij is trouw aan het verbond, dat Hij met Abraham heeft opricht. Van generatie tot generatie blijft God aan Zijn verbond … Lees verder God is trouw

Niet voorbij

Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan (Mattheüs 24: 35b). We zeggen het vaak: Het is weer voorbij: dat lastige examen, die intensieve bespreking of dat spannende onderzoek. Om maar iets te noemen. We halen dan opgelucht adem. Soms klinkt echter in die woorden juist teleurstelling door. Het is weer voorbij: die prachtige vakantie, dat mooie … Lees verder Niet voorbij

Bevrijdingsdag

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven… (Galaten 5: 1) Zondag is het Bevrijdingsdag. Zaterdag staan we in Sliedrecht stil bij het monument. We gedenken ‘onze doden‘, hen die vielen voor onze vrijheid. We zijn dank verschuldigd aan ‘onze’ bevrijders. De vrijheid waarin we leven kregen we van hen. Wij Nederlanders hebben … Lees verder Bevrijdingsdag