Categoriearchief: Meditaties

Houvast

Wat is uw enige troost, zowel in het leven als in het sterven? Dat ik, met lichaam en ziel, zowel in het leven als in het sterven, het eigendom ben van mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus, Die met Zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald en die mij uit alle heerschappij van … Lees verder Houvast

Vertrouwen

‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’ Psalm 91: 2 We leven in een verwarrende en spannende tijd. Het coronavirus waart rond en het is hoogst onzeker hoe de pandemie zich ontwikkelt. Ingrijpende maatregelen, die ook het kerkelijke leven troffen, waren al nodig en werden nog verder aangescherpt. In de tijd van … Lees verder Vertrouwen

Vasten

‘Wanneer jullie vasten (…)’ Matteüs 6: 16 Het is al lang geleden dat velen noodgedwongen ‘een boterham met tevredenheid’ moesten eten. Wanneer er geen beleg op brood is, is vasten de enige optie. Afgezien van arme Nederlanders, die soms gebruik moeten maken van de voedselbank, hoeft het merendeel van onze bevolking niet op deze manier … Lees verder Vasten

Valentijnsdag

Vandaag is het Valentijnsdag. Verborgen verliefden sturen meestal anonieme liefdesverklaringen aan uitverkorenen. Ook is het een goede gelegenheid om blijk te geven van gevoelens van dankbaarheid en respect. Bloemen of andere kleine geschenken verwarmen harten. Het is een gewoonte die afkomstig is uit Engeland. De commercie heeft er in de slappe maand februari wel wat … Lees verder Valentijnsdag

Jezus roept

‘Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.’                                                                               Markus 2:17b Als Jezus het heeft over Zijn komen in deze wereld, gebruikt Hij vaak de zinsnede: ‘Ik ben gekomen’. Hier gebruikt Hij die woorden in negatieve zin. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen. Maar: Ik ben wel gekomen … Lees verder Jezus roept

Uitstel

n.a.v. Psalm 13 Ik hoor David in zijn lied een vraag stellen. Het is een vraag aan de HEERE: ‘Hoe lang, HEERE?’ Ik hoor het nog een keer. En nog eens. Zelfs tot vier maal toe. Vier brandende vragen als inhoud van het lied van David. De vragen beginnen op precies dezelfde manier. Telkens klinkt … Lees verder Uitstel