Geestelijke wapenrusting

‘Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.’ (Efeze 6: 13)

De oproep van apostel Paulus is duidelijk. Een christen moet zich bewapenen. Er is een strijd gaande. Niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de geestelijke overheden, de machten en krachten van de duivel zelf. En daarom roept het evangelie ons op: Bekleed u…!
Soldaat Het is militaire taal die Paulus bezigt. Hij roept het beeld op van een Romeins soldaat, marcherend door de straten van Efeze.
Vol in de wapenrusting. En Paulus past de verschillende onderdelen toe op het geestelijk leven.
De gordel, het borstharnas, het schoeisel, het schild, de helm en het zwaard.

Andere teksten van Paulus

Afgelopen zondagavond was de eerste inleidende preek. In een preek kan niet alles genoemd worden. Maar in het kader van de prekenserie is het goed om ook enkele andere Schriftplaatsen te noemen. Want er zijn meer teksten waarin het beeld van de soldaat dient als voorbeeld voor een christen. Om eens rustig te overdenken.

  • Met het oog op de wederkomst voor de gemeente in Rome schrijft Paulus: ‘De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen.’ (Rom. 13: 12).
  • Als laatste groet aan de gemeente van Korinthe: ‘Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk.’ (1 Kor. 16: 13).
  • Om de gemeente op te roepen te volharden te midden van grote moeiten: ‘Maar in alles bewijzen wij onszelf in veel volharding: in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten, in reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord van de waarheid, in de kracht van God, door de wapens van de gerechtigheid aan de rechter- en aan de linkerzijde’. (2 Kor. 6: 4-7).
  • En in diezelfde brief: ‘De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.’ (2 Kor. 10: 4).
  • De gemeente van de Thessalonicenzen wordt opgeroepen om wakker en waakzaam te zijn. ‘Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus.’ (1 Thess. 5: 8).

Jesaja
Tot slot een van de meest ontroerende ‘soldatenteksten’. De profeet Jesaja profeteert over de Heere Jezus: ‘Omdat Hij zag dat er niemand was, ontzette Hij Zich, want er was geen voorbidder. Daarom bracht Zijn arm Hem heil, en Zijn gerechtigheid, die ondersteunde Hem. Want Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op Zijn hoofd.’ (Jes. 57).

En daarom: wordt gesterkt in de Heere, en in de sterkte van Zijn macht!

Ds. Teeuw