Actie Kerkbalans

Jaarlijks organiseert het College van Kerkrentmeesters een actie voor vrijwillige bijdra­gen, bekend als “Actie KerkBalans”. Dat gebeurt in januari. Dan trekken bijna honderd vrijwilligers erop uit om bij alle gemeente­leden (van 20 jaar en ouder) eerst een envelop te bezorgen, om die een week later weer op te halen. Gemeenteleden ontvangen dan een verzoek om deel te nemen en een toezeg­ging voor een vrijwillige bijdrage voor dat jaar in te vullen of een acceptgirokaart te gebruiken. Vrijwillige bijdragen en giften kunnen per bank worden gedaan op bankrekening NL60RABO0373729014 t.n.v. CvK Herv. Gem. te Sliedrecht.