Kerkenraden

De Hervormde Gemeente is behoorlijk groot, met ca. 6000 leden. Uit praktische overwegingen en om tegemoet te komen aan de verscheidenheid zijn er 4 wijkgemeenten.
Twee wijkgemeenten (3 en 4) staan in de traditie van de Gereformeerde Bond, de andere (1 en 2) zijn de Confessionele Modaliteit toegedaan.

Elke wijkgemeente binnen onze Hervormde Gemeente heeft haar eigen kerkenraad. Daarnaast is er voor de gehele gemeente ook nog de zogenaamde Algemene kerkenraad. De Algemene kerkenraad houdt zich bezig met de wijkoverkoepelende zaken binnen de gemeente.