Heilige doop

Heilige Doop

God, die in het water
van onze doop
wie Jezus willen volgen
doet opstaan tot de hoop…

In onze gemeente worden pasgeboren kinderen, maar ook volwassenen die tot geloof komen, gedoopt. Dat zijn bijzondere diensten, hoogtepunten in het leven van de kerk!
De Heilige Doop is een zichtbaar teken van Gods belofte van vergeving en vernieuwing, door het bloed van de Heere Jezus.
Door de besprenkeling met het water, wordt de afwassing van onze zonden uitgebeeld.
In de Heilige Doop worden wij geroepen tot een leven in geloof en gehoorzaamheid aan God.

Als u meer wilt weten over de Heilige Doop, van uw kind of van uzelf, neem dan gerust contact op met een van de predikanten.

Het sacrament van de Heilige Doop wordt regelmatig bediend in de morgen- of avonddienst en eveneens in beide kerken. De data van de bediening worden via het Kerkblad en via de website bekendgemaakt. Ca. 10 dagen vóór de doopbediening wordt een doopzitting gehouden met de doopouders. Daarbij houdt de predikant met hen een voorbereidend gesprek. Bekendmaking hiertoe vindt plaats in het Kerkblad, op de website en in de mededelingen vóór de dienst in de kerk.

SONY DSC