Christelijke verenigingen en scholen

Hervormd Kerkkoor Sliedrecht (HKS)

Het Hervormd Kerkkoor is een groot gemengd koor dat medewerking verleent in kerkdiensten en uitvoeringen geeft in kerken, bejaardenhuizen en verpleeghuizen.
Er wordt steeds op woensdagavond gerepeteerd in de Maranathakerk en wel van 20.00 tot 22.00 uur.
Dirigent  : Rien Verwijs
Info :          Mees van de Graaf, tel. 0184 412584.

Chr. Oratorium Vereniging “Soli Deo Gloria”

Soli Deo Gloria is een christelijke, gemengde oratoriumvereniging die minstens een keer per jaar een concert geeft. Voor wie graag oratoriummuziek zingt is er altijd plaats bij ons en de gelegenheid om vrijblijvend enkele malen een repetitie bij te wonen.
Repetities zijn iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur, vaak met een repetitor;   regelmatig vindt professionele stemvorming plaats. Zie ook de website:
Dirigent           Danny Nooteboom
Repetitor        André de Jager
Locatie            CJMV-gebouw, Stationsweg 29, Sliedrecht
Info                   Jany Brouwer-van Dijke, tel. 0184 614090,
Actuele info   www.cov-solideogloria.nl .

IMG_6317HS
Optreden Mannenkoor “Ichtus” in de Grote Kerk

Chr. Sliedrechts Mannenkoor “Ichthus”

Kom ook zingen bij het 170 leden tellende mannenkoor en maak een aantal keren vrijblijvend de repetities mee. “Ichthus” behoort tot één van de grootste mannenkoren van Nederland, is interkerkelijk en heeft landelijke bekendheid. Koorleden komen uit de wijde regio. Het aantal optredens is ca. 10x per jaar.
Repetities        maandagavond van 20.30 tot 22.00 uur in de Grote Kerk.
Dirigent            Martin Zonnenberg
Info                     Ronald van der Velde, tel. 0184 413995
Actuele info    www.mannenkoor-ichthus.nl

Passage

Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, is een organisatie van vrouwen, die vanuit het christelijk geloof een actieve rol willen vervullen in de samenleving, inhoudelijk meedoen aan en meedenken over actuele thema’s. Passage is ontstaan op 1 januari 1999 uit de fusie van twee christelijke vrouwenbonden. Ontmoeting en ontwikkeling zijn de kernbegrippen. De contactavonden worden vrijwel steeds de derde dinsdag van de maand gehouden in de grote zaal van de Maranathakerk, van 19.45 uur tot circa 22.00 uur.
Info                     mw. H. van de Groep-Brasser, tel. 0184 422312.

RST Zorgverleners

Burgemeester Kuntzelaan 27-a, Postbus 154, 3770 AD Barneveld,
tel. 0342 422324, fax 0342 422550, e-mail: info@rstzorg.nl, website: www.rstzorg.nl.

Protestants Christelijke Ouderenbond, Afdeling Sliedrecht (P.C.O.B.)

Belangenbehartiging 50+

Voorzitter                                        mw. J.Houwen-van Zadelhoff.
Secretaris/Penningmeester     (tijdelijk) mevr. M. den Boer-Korevaar, 0184417579,
e-mail: secretariaatsliedrecht@pcob50plus.nl
Secretaris/2e penn.mr.              mw. E.M. Sterkenburg-Spoormaker
Algemeen bestuurslid                 mw. M.H. den Boer-Korevaar

Protestants Christelijke Scholen voor Basisonderwijs

Christelijke Basisschool Prins Willem Alexander
locatie Prof. v.d. Waalslaan 2, tel. 0184 416662
locatie Valkweg 2, tel. 0184 416057
Christelijke Basisschool Oranje-Nassau
locatie Merwestraat 16, tel. 0184 415111
Christelijke Basisschool Anne de Vries
locatie Deltalaan 200, tel. 0184 418892
locatie Vivaldilaan 73, tel. 0184 689337

De vereniging Christelijk Onderwijs Sliedrecht (VCOS) is per 1 augustus 2017 gefuseerd met de Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs Papendrecht (VCNOP). De nieuwe naam is geworden: Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht.
Postbus 1259
3350 CG Papendrecht
Tel. 0184 499519
De heer W.J. Dunsbergen is de directeur-bestuurder
Emailadres: wjdunsbergen@vcops.nl
Website: www.vcops.nl

Reformatorische school voor Basisonderwijs
– Johannes Calvijnschool, Scheldelaan 15, tel. 0184 412788.
Voor inlichtingen: dhr. J. Kok, secretaris van het schoolbestuur, tel. 0184 411486