Algemene Kerkenraad

De 4 wijkgemeenten vormen samen de centrale gemeente met een Algemene Kerkenraad (AK). De AK draagt zorg voor alle beleidszaken van de gemeente. Die worden vastgelegd en bepaald in het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad. Daarnaast heeft elke wijkgemeente haar eigen kerkenraad.
De AK wordt gevormd door 5 afgevaardigden uit elke wijkkerkenraad, waaronder  de predikant.

De scriba (secretaris) van de AK is dhr. P.  (Pieter) Vlot (ouderling met een bijzondere opdracht wijk 1), tel. 06 21568895, scribaatak@hervormdsliedrecht.nl.

De preses (voorzitter) van de AK is dhr. I.J. (Jeroen) Spek , tel. 06-1136 2052 (ouderling bijz. opdracht wijk 4).

Wijk 1
Predikant  Gert Mink
tel. 0184-636324
e-mail: ds.mink@hervormdsliedrecht.nl
   
Ouderling  Paul Passchier tel. 0184-421081
   
Ouderling  Pieter Vlot  tel. 06-21568895
   
Kerkrentmeester  Bart Willemsen tel. 06-19468345    
Diaken  Hendrik den Boef tel. 06-22152718    
Wijk 2       
Predikant  Michiel Vastenhout tel. 0184-772532 mail: michiel.vastenhout@hervormdsliedrecht.nl    
Ouderling  Jor den Besten tel. 06-29 62 34 72    
Ouderling  Gijs de Waard tel. 0184-417381    
Kerkrentmeester  Marcel Klein tel. 0184-411250    
Diaken  Pieter Pronk tel. 06-13513498    
Wijk 3       
Predikant  Sam Verheij tel. 0184-701779 email: sj.verheij@hervormdsliedrecht.nl    
Ouderling  Aart Meerkerk tel. 0184-785158    
Ouderling  Marko Redelijkheid email: marko.redelijkheid@hervormdsliedrecht.nl    
Kerkrentmeester  Arie Teeuw tel. 06-53154735    
Diaken  Huib Visser tel. 0184-419829
email: huib.visser@hervormdsliedrecht.nl
   
Wijk 4       
Predikant  Pieter Teeuw tel. 0184-701734
email: pd.teeuw@hervormdsliedrecht.nl
   
Ouderlingen  1 Jeroen Spek tel. 06-1136 2052
2 Nico van Horssen
email:nico.vanhorssen@hervormdsliedrecht.nl
 
Ouderlingen 1 Theo den Braanker tel. 0184-410472
e-mail: theo.denbraanker@hervormdsliedrecht.nl
2 Edwin Schippers tel. 0184-413650
e-mail: scribawijk4@hervormdsliedrecht.nl
 
Kerkrentmeesters  1 Marco Visser
2 Frank Besseling
 
Diakenen 1 Maarten de Waal email: maarten.dewaal@hervormdsliedrecht.n

2 Jacques de Groot email: jacques.degroot@hervormdsliedrecht.nl