Algemene Kerkenraad

De 4 wijkgemeenten vormen samen de centrale gemeente met een Algemene Kerkenraad (AK). De AK draagt zorg voor alle beleidszaken van de gemeente. Die worden vastgelegd en bepaald in het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad. Daarnaast heeft elke wijkgemeente haar eigen kerkenraad.
De AK wordt gevormd door 5 afgevaardigden uit elke wijkkerkenraad, waaronder  de predikant.

De scriba (secretaris) van de AK is dhr. P.  (Pieter) Vlot (ouderling met een bijzondere opdracht wijk 1), tel. 06 21568895, scribaatak@hervormdsliedrecht.nl.

De preses (voorzitter) van de AK is dhr. I.J. (Jeroen) Spek , tel. 0184 426319 (ouderling bijz. opdracht wijk 4).