College van Diakenen

Het College van Diakenen draagt zorg voor de naaste in nood. Het beleidsplan van het College van Diakenen legt vast hoe haar taken worden uitgevoerd. Zij heeft als taak om de goede gaven van God uit te delen aan hen die dat nodig hebben. Deze zorg vindt plaats op vier niveaus:

  • Binnen de eigen kerkelijke gemeente, zoals de ondersteuning van gemeenteleden en het werk van Spring In
  • Binnen de plaatselijke gemeente Sliedrecht, zoals het participeren in het project Hulp Bij Thuisadministratie (HBT) en ondersteuning aan plaatsgenoten via de Interkerkelijke Diaconale Commissie (IDC)
  • Landelijk, zoals het financieel bijdragen aan diaconale organisaties, en projecten via het jeugddiaconaat
  • Internationaal, zoals het werk van de Diaconale Adoptie Commissie (DAC) en de Commissie Hulp RoemeniĆ« (CHR)

Het College van Diakenen wordt gevormd door de 16 diakenen van alle vier de wijken. Elke wijk heeft een vertegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur. Op de menupagina Contact Diakenen ziet u een overzicht van de afgesproken taakverdeling. Daarnaast is er een aantal pagina’s met specifieke informatie over een aantal diaconale commissies en andere diaconale onderwerpen.