Contact Diakenen

De taken met betrekking tot de diaconale zorg zijn als volgt verdeeld:

Taak Persoon Telefoon E-mail
Voorzitter W.F. van der Kooij 06 17368133
Secretaris J.P. de Jager 0184 421768 diaconie@hervormdsliedrecht.nl
Administrerend diaken J.P.J. de Groot 0184 418218
Algemeen Adjunct M. van Wijk 06 22494408
Ouderenwerk J. Zoutendijk 0184 420990
Commissie Hulp Roemenië D.M. van Mourik 0184 422248
Giftenlijst M.K. Teeuw 0184 707027
Doelcollectes M.K. Teeuw 0184 707027
 Heilig Avondmaal M. van Wijk 06 22494408
Aanspreekpunt
De Herberg
W.A. van Tuijl 0184 414625
Comm. Gehandicapten S. Schild 0184 420178
Diac. Werkgroep Spring In J.P. de Jager 0184 421768
T. Baggerman 0184 421271
D.A.C. (Diac. Adoptie Commissie) M. van Wijk 06 22494408
T. de Jong 0184 412564
Interkerkelijke Terminale Thuiszorg (ITT) H. den Boef 0184 421303
Interkerkelijke Diaconale Commissie (IDC) M. Vermaas 0184 418539  www.idcsliedrecht.nl
Kabelradio W.F. van der Kooij 0184 421434
Grote Letter-Bijbels H. den Boef 0184 421303
Diaconaal Maatschappelijk Werk Alblasserwaard & Vijfheerenland J. Zoutendijk 0184 420990
Voedselbank/kledingbank W. van Tilburg
W.F. van der Kooij
0184 410857
06 17368133
WMO-overlegorgaan M. Vermaas 0184 418539
Kerstattenties/pakketten W.A. van Tuijl 0184 414625
Jeugddiaconaat R. Kornet 0184 412972
Websitecommissie H. den Ottelander voorzitter@hervormdsliedrecht.nl