Contact Diakenen

De taken met betrekking tot de diaconale zorg zijn als volgt verdeeld:

Taak Persoon E-mail
Voorzitter W.F. van der Kooij diaconie@hervormdsliedrecht.nl
Secretaris J.P. de Jager paul.dejager@hervormdsliedrecht.nl
Administrerend diaken J.P.J. de Groot jacques.degroot@hervormdsliedrecht.nl
Algemeen Adjunct M. van Wijk marius.vanwijk@2hervormdsliedrecht.nl
Ouderenwerk S. Terlouw-Visscher saskia.terlouw@hervormdsliedrecht.nl
Commissie Hulp Roemenië D.M. van Mourik dick.vanmourik@hervormdsliedrecht.nl
Giftenlijst E.C. Vlot-de Waard elize.vlot@hervormdsliedrecht.nl
Doelcollectes H. Visser huib.visser@hervormdsliedrecht.nl
 Viering H. Avondmaal H. den Boef hendrik.denboef@hervormdsliedrecht.nl
Aanspreekpunt W.A. van Tuijl wim.vantuijl@hervormdsliedrecht.nl
De Herberg
Comm. Gehandicapten E.C. Vlot-de Waard elize.vlot@hervormdsliedrecht.nl
Diac. Werkgroep Spring In J.P. de Jager pauldejager@hervormdsliedrecht.nl
T. de Jong theo.dejong@hervormdsliedrecht.nl
D.A.C. (Diac. Adoptie Commissie) M. van Wijk marius.vanwijk@hervormdsliedrecht.nl
T. de Jong theo.dejong@hervormdsliedrecht.nl
Interkerkelijke Terminale Thuiszorg (ITT) H. den Boef hendrik.denboef@hervormdsliedrecht.nl
Interkerkelijke Diaconale Commissie (IDC) M. Vermaas  martijn.vermaas@hervormdsliedrecht.nl
Kerkradio W.F. van der Kooij  diaconie@hervormdsliedrecht.nl
Grote Letter-Bijbels H. den Boef hendrik.denboef@hervormdsliedrecht.nl
Diaconaal Maatschappelijk Werk Alblasserwaard & Vijfheerenlanden J. M. van Noorloos jos.vannoorloos@hervormdsliedrecht.nl
Voedselbank/kledingbank W.F. van der Kooij
Jeugddiaconaat M.J. de Waal maarten.dewaal@hervormdsliedrecht.nl
R. Kornet ronald.kornet@hervormdsliedrecht.nl
H. den Boef hendrik.denboef@hervormdsliedrecht.nl
Kerstattenties/pakketten W.A. van Tuijl
T. Baggerman

wim.vantuijl@hervormdsliedrecht.nl

teus.baggerman@hervormdsliedrecht.nl