Contact Diakenen

De taken met betrekking tot de diaconale zorg zijn als volgt verdeeld:

Taak Persoon E-mail
Voorzitter W.F. van der Kooij diaconie@hervormdsliedrecht.nl
Secretaris J.P. de Jager paul.dejager@hervormdsliedrecht.nl
Administrerend diaken J.P.J. de Groot
Algemeen Adjunct M. van Wijk
Ouderenwerk S. Terlouw-Visscher
Commissie Hulp Roemenië D.M. van Mourik
Giftenlijst H. Visser
Doelcollectes H. Visser
 Viering H. Avondmaal M. van Wijk
Aanspreekpunt W.A. van Tuijl
De Herberg
Comm. Gehandicapten E.C. Vlot-de Waard
Diac. Werkgroep Spring In J.P. de Jager pauldejager@hervormdsliedrecht.nl
T. de Jong
D.A.C. (Diac. Adoptie Commissie) M. van Wijk
T. de Jong
Interkerkelijke Terminale Thuiszorg (ITT) H. den Boef
Interkerkelijke Diaconale Commissie (IDC) M. Vermaas  www.idcsliedrecht.nl
Kabelradio W.F. van der Kooij
Grote Letter-Bijbels H. den Boef
Diaconaal Maatschappelijk Werk Alblasserwaard & Vijfheerenland J. M. van Noorloos
Voedselbank/kledingbank W.F. van der Kooij
Jeugddiaconaat M.J. de Waal
R. Kornet
H. den Boef
Kerstattenties/pakketten W.A. van Tuijl
T. Baggerman