Contact Diakenen

De taken met betrekking tot de diaconale zorg zijn als volgt verdeeld:

Taak Persoon E-mail
Voorzitter W.F. van der Kooij diaconie@hervormdsliedrecht.nl
Secretaris J.M. van Noorloos jos.vannoorloos@hervormdsliedrecht.nl
Administrerend diaken J.P.J. de Groot jacques.degroot@hervormdsliedrecht.nl
Algemeen adjunct S. Terlouw-Visscher saskia.terlouw@hervormdsliedrecht.nl
Ouderenwerk S. Terlouw-Visscher saskia.terlouw@hervormdsliedrecht.nl
Commissie Hulp Roemenië W.F. van der Kooij diaconie@hervormdsliedrecht.nl
Giftenlijst/Doelcollectes E.C. Vlot – de Waard elize.vlot@hervormdsliedrecht.nl
H.J. Visser huib.visser@hervormdsliedrecht.nl
Viering H. Avondmaal (wijk 1/2) H. den Boef hendrik.denboef@hervormdsliedrecht.nl
Viering H. Avondmaal (wijk 3/4) A. Leenman anne.leenman@hervormdsliedrecht.nl
Aanspreekpunt De Herberg W.A. van Tuijl wim.vantuijl@hervormdsliedrecht.nl
Diac. Werkgroep Spring In P. Pronk pieter.pronk@hervormdsliedrecht.nl
A. Leenman anne.leenman@hervormdsliedrecht.nl
DAC (Diaconale Adoptie Commissie) T. Vink teus.vink@hervormdsliedrecht.nl
ITT H. den Boef hendrik.denboef@hervormdsliedrecht.nl
IDC M. Vermaas martijn.vermaas@hervormdsliedrecht.nl
Kerkradio/Lukasradio W.F. van der Kooij diaconie@hervormdsliedrecht.nl
Grootletterbijbels H. den Boef hendrik.denboef@hervormdsliedrecht.nl
DMW J.M. van Noorloos jos.vannoorloos@hervormdsliedrecht.nl
Jeugddiaconaat S. Terlouw-Visscher saskia.terlouw@hervormdsliedrecht.nl
A. Leenman anne.leenman@hervormdsliedrecht.nl
Kerstattenties W.A. van Tuijl wim.vantuijl@hervormdsliedrecht.nl
T. Baggerman teus.baggerman@hervormdsliedrecht.nl
Voedsel-/kledingbank W.F. van der Kooij diaconie@hervormdsliedrecht.nl