Contact Diakenen

De taken met betrekking tot de diaconale zorg zijn als volgt verdeeld:

 

Taak Persoon E-mail
Voorzitter M.J. de Waal maarten.dewaal@hervormdsliedrecht.nl
Secretaresse: E.C. Vlot – de Waard elize.vlot@hervormdsliedrecht.nl
Administratie L. de Jong luc.dejong@hervormdsliedrecht.nl
Algemeen adjunct H.J. Visser huib.visser@hervormdsliedrecht.nl
Ouderenwerk J.P.J. de Groot jacques.degroot@hervormdsliedrecht.nl
CHR. E.C. Vlot elize.vlot@hervormdsliedrecht.nl
Giftenlijst/Doelcollectes E.C. Vlot – de Waard
en  H.J. Visser
elize.vlot@hervormdsliedrecht.nl
huib.visser@hervormdsliedrecht.nl
Viering H. Avondmaal (wijk 1/2) H.den Boef hendrik.denboef@hervormdsliedrecht.nl
Viering H. Avondmaal (wijk 3/4) A.Leenman anne.leenman@hervormdsliedrecht.nl
De Herberg W.A. van Tuijl wim.vantuijl@hervormdsliedrecht.nl
Spring In P. Pronk en
C. E. van der Weijden
pieter.pronk@hervormdsliedrecht.nl
corne.vanderweijden@hervormdsliedrecht.nl
DAC T. Vink teus.vink@hervormdsliedrecht.nl
ITT H. den Boef hendrik.denboef@hervormdsliedrecht.nl
IDC N. Wiersma – Redelijkheid nicole.wiersma@hervormdsliedrecht.nl
Kerkradio/Lukasradio W.F. van der Kooij diaconie@hervormdsliedrecht.nl
Grootletterbijbels W.van Tilburg wout.vantilburg@hervormdsliedrecht.nl
DMW J.M. van Noorloos jos.vannoorloos@hervormdsliedrecht.nl
Jeugddiaconaat N. Wiersma – Redelijkheid nicole.wiersma@hervormdsliedrecht.nl
Kerstattenties W.A. van Tuijl en        T. Baggerman wim.vantuijl@hervormdsliedrecht.nl
teus.baggerman@hervormdsliedrecht.nl
Voedsel-/kledingbank W.A. van Tuijl diaconie@hervormdsliedrecht.nl
SMPG N. Wiersma – Redelijkheid nicole.wiersma@hervormdsliedrecht.nl