Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau is het administratieve knooppunt van de Hervormde Gemeente.
De leden- en de financiële administratie van het College van Kerkrentmeesters worden verzorgd voor het Kerkelijk Bureau en wel door mevr. J. den Braanker-Hofman en mevr. Z. Erkelens-Aanen. Het Kerkelijk Bureau is gevestigd in het Dienstgebouw, Kerkbuurt 135, uitsluitend bereikbaar via de stoep aan de westzijde van het pand.

Het postadres luidt:
Postbus 73
3360 AB Sliedrecht
Tel.nr.: 0184 415680
E-mail: kerkelijkbureau@hervormdsliedrecht.nl

Openingsuren:
woensdag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur
donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur.

Collectemunten
Collectemunten kunt u gebruiken voor collecten in de kerk, collectebussen, verjaringsfondszakje, enz.  Ze kunnen aangeschaft worden op het Kerkelijk Bureau.
De openingsuren zijn: woensdag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. De collectemunten zijn in de volgende waarden beschikbaar: € 0,50, € 0,75, € 1,-, € 1,50, € 2,50 en € 5,- (in kokers van 50 stuks).
Vanaf € 2,50 zijn de munten per stuk te koop. De munten kunnen contant of op rekening (nota) gekocht worden.

Collectemunten kunnen ook online via de webshop besteld worden.

Ledenadministratie
Voor de ledenadministratie is onze gemeente wordt gebruikt gemaakt van LRP (Landelijke Leden Registratie van de Protestantse Kerk in Nederland). Wij verzoeken u beleefd maar dringend bij verhuizing zowel binnen de gemeente (ook Waerthove!) als buiten de gemeente, bij gezins­uitbrei­ding, bij overlijden van een gezinslid of bij andere wijzigingen in de gezinsom­standighe­den, het Kerkelijk Bureau dit  persoonlijk te melden  (zie openingstijden hierboven) of schriftelijk te melden.
U kunt ons natuurlijk ook telefonisch (tel. 0184 415680)
of per e-mail: kerkelijkbureau@hervormdsliedrecht.nl  daarvan op de hoogte te brengen.
“Blijf in contact met uw kerk”!

Vrijwillige bijdragen, giften
Jaarlijks organiseert het College van Kerkrentmeesters een actie voor vrijwillige bijdra­gen, bekend als “Actie Kerkbalans”. Dat gebeurt in januari. Dan trekken bijna honderd vrijwilligers er op uit om bij alle gemeente­leden (van 20 jaar en ouder) eerst een envelop te bezorgen, om die een week later weer op te halen. U ontvangt dan een verzoek om deel te nemen en een toezeg­ging voor uw vrijwillige bijdrage voor dat jaar in te vullen of een acceptgirokaart te gebruiken. Vrijwillige bijdragen en giften kunnen per bank worden gedaan op bankrekening NL38 RABO 0373 7290 22 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente te Sliedrecht.

Kerkblad
Het Kerkblad verschijnt wekelijks. Hierin worden de dienstdoende predikanten vermeld en verder allerlei mededelingen betreffende de wijken en de gemeente.
Een abonnement kost € 12,50  per halfjaar.
De mogelijkheid bestaat om het Kerkblad in een groter lettertype te ontvangen.
Redactie:  Wijk 1 en 2: redkerkblad1en2@hervormdsliedrecht.nl
Wijk 3 en 4: redkerkblad3en4@hervormdsliedrecht.nl
Bezorging:         mw. J. Groen-Hofman, 0184416901, jeannette.groen@hetnet.nl
Administratie: mw. I.H. Schep-Kooistra, 0184413802, kerkbladsliedrecht@gmail.com