Gereformeerde Bondsmodaliteit (wijken 3 en 4)

Overzicht

Zondagsschool “Laat de kinderen tot Mij komen”

Beste ouders,

Er gaat iets veranderen op de zondagsschool.
Dat heeft met het leren van de psalmen te maken. Lange tijd was het op de zondagsschool een goed gebruik om iedere zondag (een stukje van) een psalm te leren. Als leidinggevenden moedigden we dat aan, maar de eerlijkheid  gebiedt te zeggen dat er – en dat is al vele jaren zo – nog maar weinig kinderen zijn die de psalm kunnen opzeggen. Tegen die achtergrond hebben we  gezocht naar een nieuwe manier om de psalmen positieve aandacht te geven. En daar kunt u bij helpen.
We stellen het zeer op prijs als u samen met uw kinderen doordeweek aandacht besteedt aan de psalm die op het rooster staat.  Leren hoeft niet, maar mag natuurlijk wel  (er wordt in ieder geval niet meer overhoord, dus dat verandert). Maar wat zou het mooi zijn als u thuis samen de ‘psalm van de week’ zingt of opzegt. Hier vindt u het rooster voor 2024. en ook in Kerkklets-app van Hervormd Sliedrecht (in de groep Zondagsschool).
U ziet op het rooster ook psalmen op zondagen dat er geen zondagsschool is. Dat maakt het misschien nog wat makkelijker om er bij u thuis een vaste gewoonte van te maken.
De psalm die op het rooster staat, wordt  zondagmorgen als eerste psalm in de kerkdienst gezongen. We hopen zo ook een mooie verbinding te leggen tussen de kinderen en de kerkdienst. Het  psalmenrooster is daarom ook samen met de commissie Kind en Eredienst gemaakt.
’s Middags op de zondagsschool zal diezelfde psalm worden gezongen en  zonodig uitgelegd.
We hopen dat de psalmen op deze manier toch een plekje in hoofden en harten van u en uw kinderen krijgen.

Met hartelijke groet van de leidinggevenden van de zondagsschool en de leden van de Commissie Kind en Eredienst.

Wat is het doel?
Het doel van de zondagsschool is om kinderen te onderwijzen in het Woord van God.

Voor wie?
Alle kinderen, kerkelijk of buitenkerkelijk, die op de basisschool zitten, zijn welkom op de zondagsschool.

Waar?
Iedere zondag wordt zondagsschool gehouden in de Johannes Calvijnschool,
Scheldelaan 15, van 14:00 tot 15:00 uur.
NB. Op de zondagen dat er in de wijken 3 en 4 Heilig Avondmaal wordt gevierd wordt geen zondagsschool gehouden.

Wat doen we?
De kinderen luisteren eerst naar een verhaal uit de Bijbel. Dan zeggen de kinderen een psalm en/of bijbeltekst op. Daarna wordt gewerkt in een werkboek of wordt een vrij verhaal verteld of voorgelezen. Door positief mee te doen sparen de kinderen stempels voor een mooi leesboek of een knutselwerkje.

Kerstfeest
Met kerstfeest wordt voor alle kinderen een kerstfeestviering in de kerk gehouden. Dan wordt de geboorte van de Heere Jezus herdacht. Alle ouders, familie en belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. Voor kerst kan een boek uitgezocht worden door de kinderen, maar ook via punten die ze het hele jaar sparen. De lijst voor de te kiezen boeken vindt u hier.

Paasfeest
Met Pasen wordt het zondagsschooluur in de kerk gehouden. Ook hier zijn ouders en belangstellenden van harte welkom. Kom ook! Kom met uw kind gerust eens een kijkje nemen. Zij zijn van harte welkom! Tijdens de Paasviering wordt afscheid genomen van de kinderen die de zondagsschool gaan verlaten. Zij ontvangen hierbij een bijbeltje en krijgen een uitnodiging om deel te gaan nemen aan de catechisatielessen.

Leeftijd 4-12 jaar. Secr.: mw. Agatha Verheij. Voor meer informatie kunt u mailen.

IMG_8744[1]
Clubavond van de meisjesclub in de Handpalm

JeugdRaad HGJS

De JeugdRaad HGJS is een commissie van bijstand van de wijkkerkenraden 3 en 4. Onder de verantwoordelijkheid van de JeugdRaad HGJS vallen:

De jeugdouderlingen en jeugddiakenen nemen zitting in de JeugdRaad HGJS.  Daarnaast zijn er een voorzitter, penningmeester en secretaresse. Zie het stroomschema hiernaast ter verduidelijking. Het belangrijkste doel is jongeren door de gemeente via Christus bij God de Vader brengen en houden. Dit wil de JeugdRaad HGJS doen door het coördineren en faciliteren van het geheel van het jeugdwerk én door het fungeren als intermediair tussen de verschillende commissies en tussen de commissies en de kerkenraden. De JeugdRaad HGJS wil op deze wijze tot een zegen zijn voor de jeugd, maar niet minder voor het geheel van de gemeente van onze Heere Jezus Christus.

Giften voor het jeugdwerk zijn welkom op bankrekeningnummer NL85RABO0373729146 ten name van JeugdRaad HGJS.
Voor vragen/ideeën en/of suggesties kunt u de JeugdRaad HGJS bereiken via jeugdraad@hervormdsliedrecht.nl.

IMG_8762[1]
Club in de Handpalm op een donkere winteravond

ClubRaad HGJS

Het belangrijkste doel van de ClubRaad HGJS is het vormgeven, structureren en aanbieden van verantwoorde clubactiviteiten voor de kinderen en jongeren binnen onze gemeente. Op deze manier hopen wij kinderen en jongeren via Jezus bij God de Vader te brengen en te houden. Daarnaast blijkt dat binnen de diverse activiteiten vriendschappen ontstaan die juist in deze tijd zeer waardevol zijn om te kunnen blijven staan in het geloof. Binnen de ClubRaad HGJS zijn er verschillende functies. Zo is er de voorzitter, de secretaris en zijn er drie aanspreekpunten voor clubleiding, verdeeld in de caterogiën A, B en C. Tevens zijn er binnen de ClubRaad de taken financiën, basismaterialen en publiciteit. In het organogram van de ClubRaad HGJS kunt u zien wie er momenteel zitting hebben in de ClubRaad en welke rol zij vervullen. Om deze in te zien kunt u hier klikken.

Een van de Jongensclubs
Een van de Jongensclubs

De volgende clubs vallen onder de ClubRaad HGJS:

 • Kinderkaravaan
  De Kinderkaravaan is een club voor alle kinderen van 5, 6 of 7 jaar. Om de week komen we op zaterdagochtend van 10.00 tot ongeveer 11.15 uur bij elkaar in de Handpalm. Samen zingen we, bidden we, kletsen we gezellig en luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel. Daarna gaan we vaak iets knutselen of spelletjes doen.
 • Benjamin
  De Kinderkaravaan is een club voor alle kinderen van 5, 6 of 7 jaar. Om de week komen we op zaterdagochtend van 10.00 tot ongeveer 11.15 uur bij elkaar in de Handpalm. Samen zingen we, bidden we, kletsen we gezellig en luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel. Daarna gaan we vaak iets knutselen of spelletjes doen.
 • Esther 1
  Esther 1 is een club voor alle meiden uit groep 4 en 6. De club is vanaf september tot april, om de week op donderdagavond van 19.00 – 20.15 uur. We komen samen in de Handpalm en beginnen de avond door met elkaar te bidden, zingen en iets te delen vanuit de Bijbel. Daarna doen we iets creatiefs, een spel of een andere activiteit. We sluiten het seizoen altijd af met een extra gezellige avond!
 • Esther 2
  Esther 2 is een club voor alle meiden uit groep 6 en 7. De club is vanaf september tot april, om de week op dinsdagavond van 19.00 – 20.15 uur. We komen samen in de Handpalm en beginnen de avond door met elkaar te bidden, zingen en iets te delen vanuit de Bijbel. Daarna doen we iets creatiefs, een spel of een andere activiteit. We sluiten het seizoen altijd af met een extra gezellige avond!
 • Josia
  Josia is een club voor jongens van 9 tot en met 11 jaar oud (groep 6 en 7). Om de twee weken komen we bij elkaar om uit de Bijbel te lezen en hierover met elkaar te praten. Het tweede deel van de avond doen we iets sportiefs, creatiefs of gezelligs.
 • Gideon
  Jongeman, zit jij in groep 8 of klas 1 van de middelbare? Dan ben je van harte welkom bij de jongensclub Gideon. Van sporten tot jachtseizoen; wij doen het allemaal en proppen het in één uur en een kwartier! De avond begint met een stukje uit de Bijbel, dan gaan we snel door naar het tweede gedeelte waar we activiteiten doen waar je nog de hele week over kan navertellen. Ja, ik hoor je het al zeggen: “pap, mam om de week op woensdag ben ik van kwart over 7 tot half 9 naar de Gideon Club!”. Mooi afgesproken! dan zien we je op onze volgende clubavond!!!
 • Spirit
  Spirit is een club voor meiden van 11 t/m 14 jaar die houden van:
  • Bijbelstudie
  • gezelligheid
  • vriendinnen ontmoeten
  • praten over het geloof
  • een leuk spel spelen
  • creatief bezig zijn
  • lekker kletsen
  • zingen
  • iets drinken met wat lekkers erbij.
  Op vrijdagavond om de twee weken van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Handpalm. Tot ziens!
 • Solid
  Solid is de club waar actie plaatsvindt. We zijn niet bang voor vieze kleren en spannende activiteiten zoals een dropping, kickboksen of (boog)schieten. We proberen zoveel mogelijk het avontuur op te zoeken, maar als het weer echt tegenzit vermaken we ons ook met een avond gamen of iets dergelijks. Plezier, gezelligheid en saamhorigheid staan bij ons centraal. Zo leer je de kerk en elkaar ook op een andere manier kennen. Alle jongens van 11-15 jaar oud zijn van harte welkom. Dit geldt uiteraard ook voor vrienden van buitenaf!
 • Hadassa
  Houd je van bewegen met instrumenten op muziek? Kom dan meedoen bij Hadassa! We leren allerlei patronen en danspasjes op verschillende liedjes. Zo maken we er met elkaar een mooie uitvoering van, waarbij we veel plezier hebben. In alle liedjes vertellen we dat we van God houden, omdat Hij zo veel van ons houdt. Kom gerust eens kijken tijdens de oefenavonden van een van de groepen. Ga naar onze website www.hadassasliedrecht.nl voor meer informatie en contactgegevens.
 • Laudate Deum
  Wij zijn kinder- en tienerkoor `Laudate Deum`. Dat betekent `prijst God`. Dat willen we samen doen door mooie liederen te zingen tot eer van God. Iedere maandagavond (behalve in de schoolvakantie) repeteren we in de `Handpalm`; Merwestraat 13. We zingen bijv. in verzorgingshuizen of in de aangepaste kerkdiensten, ook voorafgaand aan de middagdiensten op bid en dankdag, en ook organiseren we elk jaar een kerstconcert. Als afsluiting van het jaar gaan we op kamp… wat altijd supergezellig is!  Dus hou je van zingen? kom op het koor, want zingen maakt blij! En… alle kinderen zijn welkom!
 • Regenboog
  Oog en activiteiten voor anders begaafden!
  Om de vrijdagavond luisteren naar de Bijbel, bidden en zingen we, is er ontmoeting en vriendschap. We zijn creatief bezig met de ene keer een bingo, een quiz of iets anders en natuurlijk hebben we de kerstfeestviering in december. Kortom; een club waar je iedere keer met plezier naar toe gaat. De avonden worden gehouden in de Maranathakerk van 19.15 uur – 20.45 uur.
 • BB
  Club BB staat voor club Binnenstebuiten. En dat is wat we doen: na de opening is er tijd voor ontmoeting en spel en dat is de ene keer binnen en de andere keer buiten. Om de week komen we op zaterdagavond samen van 19.30 uur tot 21.30 uur. Club BB is voor jongeren van 12 tot 15 jaar.
 • 15Pluzz
  De 15Pluzz is een club voor jongens en meiden van 15 t/m 18 jaar. Eén keer in de twee weken op zondagavond komt de club vanaf 20.00 uur bij elkaar in de Handpalm. God en de Bijbel, oog voor de ander en gezelligheid vinden wij belangrijk. Op een clubavond doen we een Bijbelstudie, denken we na over een bepaald thema of we nodigen een spreker uit. We bidden, danken en zingen met elkaar. Voor en na de Bijbelstudie is er ruimte voor ontspanning.
 • HeartFirst (19+)
  Om de week komen we op zondagavond als 19-pluzzers samen. HeartFirst-avonden staan in het teken van Gods Woord. De avonden zijn erop gericht om ons als jongeren te verbinden, onze kennis van God en de Bijbel te verdiepen en de groep van jongeren die zich thuis voelen bij HeartFirst te verbreden. We doen dit doormiddel van Bijbelstudies. Iedere avond wordt voorbereid door iemand van HeartFirst. Hierdoor is iedereen betrokken bij wat we behandelen. Er wordt een inleiding gegeven, bidden en zingen samen. Daarna gaan we uit één in groepjes en bespreken hier de voorbereiding. Naast het verkennen van Gods woord en de gesprekken daarover, is het ook een fijne plek om elkaar weer te zien of te leren kennen. Vooraf is er de tijd om met een bakkoffie en koek bij te praten en na de Bijbelstudie kan je altijd blijven hangen om elkaar te spreken.
 • HeartBeat (25+)
  HeartBeat avonden staan in het teken van Gods woord en ontmoetingen met elkaar. We hopen elkaar te ontmoeten eens in de 3/4weken. De avonden zijn er op gericht om te verbinden met elkaar en te verdiepen in ons geloof. Iedere avond wordt voorbereid door iemand van de HeartBeat. Hierdoor is iedereen betrokken bij wat we behandelen. Naast het verkennen van Gods woord en de gesprekken daarover is het ook een fijne plek om elkaar weer te zien of te leren kennen. Vooraf is er de tijd om met een bakkoffie en koek bij te praten en aan het einde van de avond is er ook zeker de ruimte om met elkaar te spreken! Je bent van harte welkom!
 • Koffiebar
  De KoffieBar (KB) is een jeugdclub voor jongeren vanaf 15 jaar. Om de twee weken wordt er op de zaterdagavond een programma bedacht door de jongeren zelf. Soms spelen we grote spellen als ‘Wie is de Mol, of De Jacht’. We zijn erg op onze tradities gesteld en hebben dan ook elk jaar een kerstgala, schaatsavond en kampreünie. Naast de zaterdagavonden gaan we namelijk ook twee keer per jaar op kamp: in het najaar en in het voorjaar. Zo leert iedereen elkaar nog beter kennen en gaan we samen op zoek wie God voor ons is. We houden de sfeer losjes en gemoedelijk. De zaterdagavonden zijn als een tweede huiskamer waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en gezelligheid kunnen geven aan elkaar.
HGJS-activiteitenkalender
Optreden tamboerijngroep Hadassa
Optreden tamboerijngroep Hadassa

Voor de precieze data van al deze activiteiten verwijzen wij u naar de HGJS Kalender en de clubagenda in het Kerkblad.
De HGJS Kalender is ook te vinden in de app van de kerk.
Daarnaast verzorgt de Clubraad HGJS wekelijks een stukje in het kerkblad met daarin alle clubactiviteiten. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Clubraad HGJS of mailen naar
hgjs@hervormdsliedrecht.nl.

Gereformeerde Bond, afdeling Sliedrecht

Contactadres: W. Meerkerk.

VROUWEN RONDOM DE BIJBELLogo Vrouwenbond

Vrouwen hebben andere vrouwen nodig om met elkaar te delen. Daarom hebben we als vrouwen van de gemeente gekozen voor een nieuwe opzet. Eenheid in verscheidenheid zijn hierbij kernwoorden. Concreet houdt het in dat er drie kringen zijn die allen met de bijbel bezig zijn maar eigen zijn in hun vormgeving.
Je kunt je aansluiten bij een van de volgende drie kringen:

• Ochtendkring (alle leeftijden)
• Avondkring (alle leeftijden)
• Jongevrouwenkring

Ochtendkring alle leeftijden

Afwisselend op dinsdag of donderdag komt de ‘ochtendkring alle leeftijden’ 1 keer per 3 weken bij elkaar in de Maranathakerk. Vanaf 9.00 uur staat de koffie en thee klaar en om half 10 beginnen we de ochtend met elkaar. 

 In het komende seizoen hopen we te gaan schatgraven in het bijbelboek Openbaring. Een moeilijk boek denk je misschien maar ook een boek met prachtige troostvolle woorden en beloften. Dat hopen we met elkaar te gaan ontdekken zodat het zicht op de tijd die komt voor ons wellicht wat helderder mag worden. 

 Wij ervaren deze ochtenden als samenbindend en opbouwend, we leren van elkaar en bemoedigen elkaar. Van harte welkom om dit seizoen met ons mee te doen! 

 We hopen elkaar te ontmoeten op dinsdag 26- 9, donderdag 12-10, dinsdag 31-10, donderdag 16-11, dinsdag 12-12, donderdag 11-1, dinsdag 6-2, donderdag 29-2, donderdag 14-3 en dinsdag 2-4. 

 Contactpersoon: Ellen van Noorloos tel. 0184 411498

Avondkring alle leeftijden

Sfeer indruk Avondkring

Onze avondkring is een ontmoetingsplaats voor vrouwen van alle leeftijden. Naast Bijbelstudie neemt het met elkaar meeleven (in lief en leed) een grote plaats in op onze kring.

In seizoen 2021/2022 willen we samen nadenken over het thema “Dubbele nationaliteit”. We laten ons verrassen wat zowel het Oude als het Nieuwe Testament ons leert over het Koninkrijk van God. Dit aan de hand van ‘Van vrouw tot vrouw’ van de hervormde vrouwenbond.

Naast de ‘gewone’ avonden organiseren we ook iets creatiefs, een Kerstviering, avond met spreker, verkoping, Paasbijeenkomst en een ontspannen uitje als afsluiting van het seizoen.

 

Sfeer indruk Avondkring

We komen bij elkaar op de donderdagavond om de twee weken, van 19.45 tot 21.45 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.15 u. Van harte welkom om eens op onze kring te kijken en/of lid te worden!

2021: 09 – 09, 23-09 , 07-10, 28 – 10, 11 – 11, 25-11, 09 – 12,
2022: 06 – 01, 20 – 01, 03 – 02, 17 – 02, 10 – 03, 24 -03, 07– 04, 28-04

Contactpersoon: Klaziena Westland tel. 0184-636920 avondkring@outlook.com

Jongevrouwenkring

De Jonge Vrouwenkring is bedoeld voor vrouwen van 20-50 jaar. Tijdens het winterseizoen komt de kring 1x per 2/3 weken bij elkaar in de Maranathakerk. Er is kinderoppas aanwezig. Er wordt nagedacht over Gods Woord aan de hand van de Bijbelstudies uit de Hervormde Vrouw. De ochtenden kenmerken zich door goede onderlinge ontmoetingen en gezelligheid.

Info: Mariëlle van Trooijen, tel. 413348, jongevrouwenkring@hervormdsliedrecht.nl

Herv. Ger. Mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften”

Als mannen van onze gemeente vinden we het belangrijk om met elkaar naar de Bijbel te luisteren. Omdat God zich in de Bijbel bekend maakt! En wij Hem beter willen leren kennen en liefhebben. En het zijn de Schriften die van de Heere Jezus Christus getuigen. Jezus Christus vormt immers het hart van het Bijbels getuigenis. We luisteren met elkaar naar een Bijbelgedeelte waarover een van ons een inleiding heeft gemaakt. Hiervoor maken we gebruik van de Hervormde Vaan of maken we zelf een inleiding. Het maken van een inleiding is vrijblijvend en niet verplicht. Het Bijbelgedeelte en de inleiding bespreken we dan met elkaar. Leden krijgen 10 x per jaar de Hervormde Vaan per post toegestuurd. Daarin staan, naast een Bijbelstudie uit het O.T. en N.T. ook meerdere artikelen in, gericht op kerk en samenleving.

Vanaf eind september tot begin april komen we op woensdagavond, 1 x per 2 weken in de zaal van de Maranathakerk bij elkaar. We beginnen altijd om 19.45 uur en sluiten om 21.45 uur weer af.

Daarnaast willen we af en toe wat meer iets in een andere setting iets organiseren naast de gebruikelijke samenkomsten. Hieronder een paar foto’s van ons bezoek aan de Dijksynagoge te Sliedrecht in januari 2018.

 

 

 

 

 

 

 

Als afsluiting van het winterseizoen 2018-2019 hebben we het Bijbels Museum te Leerdam bezocht. Zie onderstaande foto’s.

 

 

 

 

Graag nodigen wij mannen van alle leeftijden uit om samen met ons de Bijbel te bestuderen. De meerwaarde is het samen hierover van gedachten wisselen en het delen van onze vragen, moeiten en vreugden. Het is altijd weer verrassend om van meerdere kanten een vraag of opmerking te krijgen. En zo te worden opgebouwd in ons geloof!

Voor meer informatie:

ds. G.C. de Jong, tel. 0184-701290
J.M. van Wijk, tel. 0184701273, email: jan.vanwijk@hervormdsliedrecht.nl

Kringwerk

De volgende kringen worden gehouden:

Studiekring

Deze winter  is er nog geen studiekring bekend.

We beginnen om 20.00 uur in het Dienstgebouw.

Jongerenkring

Deze winter  is er nog geen studiekring voor jongeren bekend.

Huisbijbelkringen

Hieronder een overzicht van alle huisbijbelkringen. Bij alle huisbijbelkringen is nog plaats voor nieuwe leden. De meeste kringen hebben een wisselende (in)leider; altijd op vrijwillige basis. Neem voor algemene informatie over Huis-Bijbelkringen contact op met Jessica van Tuijl – van Heteren

Huisbijbelkring Tijdstip & frequentie Onderwerpen
De Grienden dinsdagavond om de
3 à 4 weken
Boek: “Meten, weten en jezelf vergeten” (Dr. H. v.d. Belt)
De Oude Uitbreiding 1 1 x per 2 weken
woensdagavond
Boek: ‘Breder Langer Dieper Hoger’ (I. Dekker & M. Schouwstra)
De Oude Uitbreiding 2 1x per maand, in principe 1e dinsdag van de maand Boek: voor nieuw seizoen nader te bepalen
Kring De Weren 1 x per maand op zondagavond Boek: ‘In gesprek’ (Ds. Van der Veen)
Molendijkkring Laatste zondagavond van de maand Boek: “Breder Langer Dieper Hoger” (I. Dekker en M. Schouwstra)
Puriteinenkring 1 x per maand maandagavond Boek: “Bidden” (Tim Keller)
Prickwaert-Weresteijn 1 x per 3 weken op dinsdagavond Boek: “Groeien in het geloof” (Dr. G. van den End)
Rivierenbuurt 1 x per 3 weken op maandagavond Boek: “In Gesprek” (Ds. H. vd Veen) en nader te bepalen
Van de Wiel / Kroonstraat 1 x per maand op zondagavond Boek: “Breder Langer Dieper Hoger” (I. Dekker en M. Schouwstra)
De Hooghe Lijster 1 x per maand op donderdagmorgen (zaal Parkzicht) Bespreken Bijbelboek Daniel met eigen hand-out
Baanhoek / Westwijk 1 x per maand Afwisselend woensdag/donderdag Boek: “Galaten” (Tim Keller)
Havenkwartier Iedere 1e zondagavond van de maand Boek: “In Gesprek” (Ds. H. vd Veen)

Zendingscommissie wijken 3 en 4

Zending is een Bijbelse opdracht. De zendingscommissie wil de gemeente ondersteunen bij het uitvoeren van deze opdracht. De zendingscommissie stelt zich tot taak de gemeente bewust te maken van haar missionaire opdracht en het ontplooien van diverse activiteiten om het zendingswerk onder de aandacht te brengen en de betrokkenheid van de gemeente te verhogen. Voor meer informatie en contactgegevens kunt u kijken op onze website.

Evangelisatie Commissie

Op diverse manieren stelt de commissie de gemeenteleden in staat de blijde boodschap – het evangelie – uit te dragen. Hiervoor worden diverse laagdrempelige activiteiten georganiseerd om anderen mee naar toe te nemen. Daarnaast zijn we, in samenwerking met andere kerken van Sliedrecht, aanwezig op plaatselijke evenementen. Toerusting van de gemeenteleden op het gebied van evangelisatie is ook een van onze taken. Meer over onze activiteiten is te vinden op www.echtbelangrijk.nl.

Evangelisatie-ouderlingen:

Paula Redelijkheid, tel. 0184 410276Frans Willemsen, tel. 06-54383195Arie-Jan Huisman, tel. 06-11330865Ton den Hartog, tel. 06-57332047

Secretaris: Jolanda LockPenningmeester: Corné de RijkeMail: info@echtbelangrijk.nl