Gemeente

Onze hervormde gemeente bestaat uit vier wijkgemeenten. De wijkgemeenten 1 en 2 worden gerekend tot de Confessionele modaliteit en de wijkgemeenten 3 en 4 tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond.

Elke wijkgemeente heeft een kerkenraad, bestaande uit predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeesters en diakenen. De samenstelling van de kerkenraden en de geografische omvang van de wijken kunt u hier terugvinden. Informatie over de mogelijkheid om tot een wijk met een andere modaliteit dan de geografische wijk te behoren vindt u hier.

De 4 wijkgemeenten vormen samen de centrale gemeente met een Algemene Kerkenraad (AK). Deze wordt gevormd door 5 afgevaardigden uit elke wijkkerkenraad , waaronder de predikant. Onze Hervormde Gemeente behoort tot de classis Alblasserdam van de Protestantse Kerk in Nederland.

Kerkblad

Het blad verschijnt wekelijks. Hierin staan de dienstdoende predikanten en verder allerlei mededelingen betreffende de gemeente vermeld. Kosten: € 12,50  per halfjaar. De mogelijkheid bestaat om het Kerkblad in een groter lettertype te ontvangen.
Inlichtingen: mw. J. Groen-Hofman, tel. 0184 416901, e-mail: jeannette.groen@hetnet.nl
mw. I.H. Schep-Kooistra, tel. 0184 413802, e-mail: kerkbladsliedrecht@gmail.com