Gemeente

Onze Hervormde Gemeente bestaat uit vier wijkgemeenten. De wijkgemeenten 1 en 2 worden gerekend tot de confessionele modaliteit en de wijkgemeenten 3 en 4 tot de modaliteit van de gereformeerde bond.

Elke wijkgemeente heeft een kerkenraad, bestaande uit predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeesters en diakenen. De samenstelling van de kerkenraden en de geografische omvang van de wijken kunt u hier terugvinden. Informatie over de mogelijkheid om tot een wijk met een andere modaliteit dan de geografische wijk te behoren vindt u hier.

De 4 wijkgemeenten vormen samen de centrale gemeente met een Algemene Kerkenraad (AK). Deze wordt gevormd door 5 afgevaardigden uit elke wijkkerkenraad , waaronder de predikant.
Praeses AK  I.J. (Jeroen) Spek, tel. 0184-426319
Scriba AK    P. (Pieter) Vlot , tel 06-21568895
De Hervormde Gemeente Sliedrecht behoort tot  de Protestantse Kerk in Nederland.

Kerkblad

Het Kerkblad verschijnt wekelijks. Hierin staan de kerkdiensten van de aanstaande
week en verder actuele berichten uit de verschillende wijken. De abonnementskosten zijn € 12,50  per halfjaar. De mogelijkheid bestaat om het Kerkblad in een groter lettertype of digitaal te ontvangen.
IBAN: NL05 INGB 000 69343 63 t.n.v. Kerkblad Herv. Gem. Sliedrecht
Redactie:            Ad de Waard, tel. 06- 23926036,
redactiekerkblad@hervormdsliedrecht.nl
Marlijne Mijnster-van Noorloos
Bezorging:        Jeannette Groen-Hofman, tel. 0184 416901,  jeannette.groen@hervormdsliedrecht.nl
Administratie: Hilde Schep-Kooistra, tel. 0184 413802, kerkbladsliedrecht@gmail.com