Trouwen

Aanstaande bruidsparen hebben heel veel zaken te regelen. De Hervormde Gemeente Sliedrecht wil behulpzaam zijn bij de organisatie rond de kerkelijke inzegening van het huwelijk.
Hieronder staat een overzicht van de stappen die het beste doorlopen kunnen worden voor een snelle en goede organisatie van de huwelijksdienst.
In de eerste plaats is het goed, voordat afspraken worden gemaakt met de burgerlijke gemeente, de wijkpredikant te benaderen voor de datum waarop de trouwdienst kan plaatsvinden; dit om teleurstellingen te voorkomen.
Uitgangspunt is dat de wijkpredikant, indien hij beschikbaar is, de dienst leidt.
Voor het bepalen welke wijk verantwoordelijk is voor de huwelijksbevestiging hebben we de volgende richtlijn:
1. het adres van de bruid;
2. is de bruid geen lid van de Hervormde Gemeente Sliedrecht, dan het adres van de bruidegom,
3. óf het nieuwe gezamenlijke adres.

Na overleg met de wijkpredikant is er de mogelijkheid om een gastpredikant de dienst of een gedeelte van de dienst te laten verzorgen. Bij een gastpredikant denken wij bijvoorbeeld aan een vader, broer of ander familielid van het bruidspaar.

Voor contact met de wijkpredikant kan gebruik worden gemaakt van de volgende e-mailadressen:
wijkpredikant1@hervormdsliedrecht.nl
wijkpredikant2@hervormdsliedrecht.nl
wijkpredikant3@hervormdsliedrecht.nl
wijkpredikant4@hervormdsliedrecht.nl

Vervolgens dient contact te worden opgenomen met het Kerkelijk Bureau, per telefoon (0184-415680) of mail (kerkelijkbureau@hervormdsliedrecht.nl) voor:
1. reserveren van het kerkgebouw, de datum en tijd voor de huwelijksdienst;
2. aangeven van eventuele voorkeur voor een organist;
3. aangeven of opname/uitzending van de dienst via kabel/internet gewenst is.
Het Kerkelijk Bureau gaat dan de beschikbaarheid van het kerkgebouw en koster/hulpkoster na en bepaalt, rekening houdend met de aangegeven voorkeur, wie de organist is.
Als het Kerkelijk Bureau dit heeft uitgezocht, geeft het de gemaakte afspraken betreffende kerkgebouw, datum, tijd, organist, opname en uitzending, per mail door aan het bruidspaar, met een cc naar predikant, koster, organist en scriba van de betreffende wijkgemeente.
Als op de gewenste datum en tijd het kerkgebouw, de koster of de organist niet beschikbaar is, meldt het Kerkelijk Bureau dit aan het bruidspaar, met een cc naar predikant, waarna eventueel nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt.

De wijkkerkenraad zorgt voor de Huwelijksbijbel en de ambtelijke vertegenwoordiging in de dienst.

Na de huwelijksbevestiging wordt op het kerkelijk bureau de inschrijving in het huwelijksregister gedaan.

Kosten
Een bruidspaar waarvan in ieder geval één van het paar lid is van de Hervormde Gemeente Sliedrecht mag voor hun trouwdienst kosteloos gebruik maken van de Grote Kerk of de Maranathakerk.
De eredienst valt onder de verantwoordelijkheid van één van de wijkkerkenraden van de Hervormde Gemeente Sliedrecht.

Indien een huwelijk niet wordt bevestigd en ingezegend in één van onze kerkgebouwen, maar wel onder verantwoordelijkheid van één van de wijkkerkenraden van de Hervormde Gemeente Sliedrecht, zal het bruidspaar zelf de afspraken moeten maken met de koster van de gekozen kerk.

In een dienst die gehouden wordt onder verantwoordelijkheid van één van de wijkkerkenraden van onze gemeente wordt in ieder geval een collecte gehouden die ten goede komt aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Sliedrecht.

Kosten van een gastpredikant of een gastorganist (daarvoor is toestemming van het College van Kerkrentmeesters nodig) zijn voor rekening van het aanstaande bruidspaar, behalve wanneer een gastpredikant gevraagd moet worden als één van de eigen predikanten niet in de gelegenheid is om de dienst te leiden; dan wordt aan de gastpredikant volgens de landelijke richtlijnen een vergoeding betaald door het College van Kerkrentmeesters.

Wanneer een bruidspaar voor hun trouwdienst één van onze kerkgebouwen wil gebruiken, en de trouwdienst valt niet onder verantwoordelijkheid van één van onze wijkkerkenraden, dan dient vooraf toestemming gevraagd te worden aan het College van Kerkrentmeesters.
Als toestemming wordt verleend, dan worden de gebruikelijke kosten van huur (en inzet koster/organist) in rekening gebracht.

In overleg met de kerkenraad onder wiens verantwoordelijkheid de dienst plaatsvindt worden aantal en doel(en) van eventueel meerdere collecte(n) bepaald.