Interkerkelijke Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg (ITT)

In Sliedrecht/Hardinxveld-Giessendam is deze vrijwilligersorganisatie actief, die hulp biedt aan mensen thuis, in hun laatste levensfase.
Bankrekeningnummer NL82RABO0395043883.
Info: www.itths.nl .