Alle berichten van Ds. G.J. Mink

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Galaten 5: 13 De grondwet van ons koninkrijk verwoordt enkele klassieke grondrechten. Onder meer krijgen de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van meningsuiting en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer de nodige aandacht. Dit is een groot goed! Deze vrijheden zijn overigens niet absoluut. Terecht stelt de wetgever een aantal beperkingen. Vrijheid van … Lees verder Vrijheid en verantwoordelijkheid

De Ark

Gisteren is de ‘kleine ark’, na een omzwerving van tien jaar, weer in Sliedrecht aangemeerd. Een bijzonder gebeuren. Hij kan bezocht worden. Voor kinderen, niet alleen voor hen overigens, is er een leerzame tentoonstelling ingericht. Op vier verdiepingen kun je door een interactieve expositie lopen met scènes uit het Oude en Nieuwe Testament. Vecht met … Lees verder De Ark

Zingen

Efeziërs 5: 18-20 Zingen behoort tot de wezenskenmerken van de christelijke eredienst. Het is van belang voor de versterking van het persoonlijk geloof. Wie kent niet de ervaring boven zichzelf uit te zingen? Zo wordt geloof bevestigd. Wat een zegen is het liederen uit het hoofd, ‘by heart’ te kennen. Soms komt onder een wandeling … Lees verder Zingen