Een zwangere belofte

Ik zal vijandschap teweegbrengen
Genesis 3: 15

Genesis 3: 15 wordt wel ‘de moederbelofte’ genoemd. Wij kunnen deze tekst op twee manieren uitleggen.

  1. Allereerst is deze belofte gegeven aan moeder Eva. Zij is de moeder van alle moeders! Uit haar nageslacht zal de beloofde Verlosser geboren worden. Want Eva is de moeder van de Heere Jezus.
  2. Wij kunnen de moederbelofte ook nog op een andere manier uitleggen: uit deze belofte zijn alle andere beloften van God voortgekomen. Want Genesis 3: 15 is een zwangere belofte, waaruit alle andere beloften geboren worden.

Nadat de eerste Adam in zonde is gevallen, komt God direct met de belofte van de komst van de tweede Adam, de Heere Jezus Christus. Het vonnis, dat in het paradijs over de slang wordt uitgesproken, wordt voltrokken op de kruisheuvel Golgotha. Daar staan ze tegenover elkaar: de Heere Jezus als het vrouwenzaad en de satan als het slangenzaad. Terwijl Jezus aan het kruishout wordt genageld, bijt de satan Hem in Zijn achillespees.

Tegelijkertijd slaat de Heere Jezus met de kruisbalk de satan de schedel in. En zo gaat Genesis 3: 15 in principe in vervulling: een gewonde Christus brengt de satan een dodelijke wond toe.

Maar de strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad gaat nog verder.

Vlak voor de wederkomst van Christus zal de definitieve veldslag worden gestreden. Openbaring 20 zegt dat de Heere Jezus de uiteindelijke overwinning zal behalen. De satan zal geworpen worden in de poel, die brandt van vuur en sulfer! Op de jongste dag gaat de moederbelofte volkomen in vervulling!

Genesis 3: 15 is eveneens van toepassing op het leven van het geloof. Elke christen kent namelijk een geestelijke strijd. Een strijd tussen goed en kwaad, licht en donker, genade en zonde, vergeving en schuld, leven en dood, God en satan. De Heere troost ons met deze belofte: Heb goede moed; Ik heb voor u op de kruisheuvel geleden en gestreden en de overwinning behaald! Strijd daarom de goede strijd van het geloof, want de overwinning is reeds behaald en de zegen staat bij voorbaat vast!

De Heere verklaart ons echter de oorlog als wij weigeren vrede met Hem te sluiten. Want wie een vriend is van de satan, die is een vijand van God. En reken er maar op dat Gods vijanden zullen vergaan!

De moederbelofte stelt ons voor de keuze.

Tot welk zaad behoren wij: tot het vrouwenzaad of tot het slangenzaad?

Zijn wij een volgeling van de Heere Jezus of zijn wij een aanhanger van de satan?

Wij zijn pas echt gelukkig als Gods vijandschap ons hart verovert, zodat wij mogen delen in Gods vriendschap.

H.J. van der Veen