Kind van verzoening

Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.
1 Johannes 4: 10

Op 26 december 2011 zaten een paar honderd mensen uit Sliedrecht en omgeving in ‘de Doelen’ in Rotterdam. Samen met het koor Vox Jubilans uit Waddinxveen mocht het Sliedrechts Mannenkoor een uitvoering geven. Bij deze gelegenheid mocht ik iets zeggen over het Kerstfeest. De kern van de meditatie kwam hier op neer:

Er is niemand, die ons meer lief heeft dan de Heere Jezus Christus. Er is niemand, die meer aan ons denkt dan de Heere Jezus. En er is niemand, die meer voor ons over heeft, dan de Heere Jezus. En er is niemand, die meer bewogen is over ons heil dan de Heere Jezus.
Want hiertoe is Christus Jezus in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken! Hij is het Kind van verzoening!

Verzoening
In dat woord verzoening zit het woord ‘zoen’.
Verzoening betekent dus, dat je elkaar weer een zoen kunt geven. En dan weet u het wel:
Je geeft niet ‘Jan en alle man’ een zoen.
Je geeft je grootste vijand echt geen zoen.
Maar wel je eigen man of je vrouw, je beste vriend of vriendin.

En daarom komt de Heere Jezus nu naar deze aarde Hij wil zo graag dat de verhouding tussen God en ons weer goed komt: dat wij niet langer vijanden van God blijven, maar dat wij weer vrienden van God worden.
Want de kribbe van de Heere Jezus brengt God bij de mensen en het kruis van de Heere Jezus brengt mensen weer bij God

Aan deze verzoening tussen God en mens hangt wel een prijskaartje. De prijs voor de verzoening is zo hoog,
dat u en ik die nooit kunnen betalen: niet met geld of goed, niet met bidden en werken en niet met boete en berouw!

Neen, de prijs van de verzoening is zo hoog, dat de Heere Jezus daarvoor zijn leven moet geven!
En wat een wonder: de Heere Jezus is daar toe bereid.
Hij is bereid Zijn leven te geven. En Zijn bloed te vergieten

Want de kribbe en het kruis zijn van hetzelfde hout gemaakt. Vandaar dat het Kerstkind ook regelrecht van de kribbe in Bethlehem naar het kruis op Golgotha gaat. Zijn missie is helder en Hij verliest Zijn doel niet uit het oog: Hij is gekomen om zondaren weer met God te verzoenen.

Wij kijken nog één keer achterom.
En dan zien wij dat Kind! En dan kunnen wij het niet laten: wij tillen Hem even op en nemen Hem in onze armen, wij drukken Hem tegen ons hart en wij geven Hem een zachte kus op Zijn voorhoofd: terwijl ons hart belijdt: Jezus, mijn Heere en mijn Heiland!
Gegroet, gegroet, o Kind van verzoening.
gegroet, gegroet, o dierbaar Kind van verzoening

Ds. H. J. van der Veen